Optimaliseren van de energie-efficiëntie van belichting

Beschrijving

Op drie rozenbedrijven zijn klimaat- en gewasgegevens gemeten en geregistreerd. Op basis van deze metingen is het gewasgroeimodel aangepast. Er is met behulp van een gewas- en kasmodel energie-efficiëntie van belichting vastgesteld onder uiteenlopende omstandigheden:

  • Wel of geen WKK;
  • Verschillende daglengtes;
  • Verschillende niveaus van belichtingsintensiteit;
  • Verschillende niveaus van buitenstraling.

 

Resultaten

Om de energie-efficiëntie van belichting te kunnen berekenen is het belangrijk om te weten of een plant op elk moment van de dag even efficiënt om kan gaan met het licht dat hij krijgt. Uit onderzoek blijkt dat de plant in de loop van de dag minder goed in staat is om de beschikbare hoeveelheid licht te gebruiken voor het aanmaken van assimilaten. In dit onderzoek zijn op basis van modelstudies eenvoudige strategieën opgesteld:

  • Strategieën ten behoeve van energie-efficiënt gebruik van energie en energiebesparing;
  • Strategieën ten behoeve van optimalisatie van het saldo;
  • Strategieën ten behoeve van energie-efficiënt gebruik van energie en energie en energiebesparing, met handhaving of verbetering van het saldo;
  • Het hanteren van deze stelregels kan het saldo van een rozenteelt met ongeveer 2 euro per m2 verhogen en leiden tot een energiebesparing van ongeveer 16%;
  • Verder onderzoek door WUR Glastuinbouw vindt plaats in de projecten 'Effectief belichten gedurende etmaal' en 'Belichting, soms zinvol, soms verspilling'.

 

Projectnummer 12180
Startdatum 01-01-05
Einddatum 01-12-05
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

De ORC komt in de kas

Afgerond

Doel van dit project is het testen en demonstreren van de ORC techniek in de (glas)tuinbouw. Het tweede doel van het project is om door middel van...

Lees meer

Rookgasschade in beeld

Afgerond

In dit project wordt door middel van metingen in de kaslucht de mogelijke risico's van NOx en ethyleen als gevolg van toepassing van rookgassen voor...

Lees meer

ORC achter WKK

Afgerond

In deze haalbaarheidsstudie wordt de technische toepasbaarheid van Organic Rankine Cycle (ORC) op tuinbouwbedrijven met belichte teelten onderzocht....

Lees meer