ORC achter WKK

Beschrijving

In deze haalbaarheidsstudie wordt de technische toepasbaarheid van Organic Rankine Cycle (ORC) op tuinbouwbedrijven met belichte teelten onderzocht. Tevens worden uitspraken gedaan over energiebesparing, economische aspecten, milieuvoordelen en marktpotentieel.

Resultaten

Door de combinatie van een WKK (gasmotor van 1200 tot 1400 kWe) met een ORC wordt het elektrisch rendement verbetert met 5%. Dit betekent dat met dezelfde hoeveelheid gas circa 12,5% meer elektriciteit kan worden geproduceerd.

De combinatie van ORC en WKK is economisch interessant wanneer:

  • Een grote behoefte is aan elektriciteit.
  • De WKK meer dan 5000 uur per jaar draait.
  • De elektriciteit zoveel mogelijk op het eigen bedrijf wordt ingezet.
  • Een overschot aan warmte is.
Projectnummer 11820
Startdatum 25-02-04
Einddatum 26-12-04
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Energy Matters
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte

De ORC komt in de kas

Afgerond

Doel van dit project is het testen en demonstreren van de ORC techniek in de (glas)tuinbouw. Het tweede doel van het project is om door middel van...

Lees meer

Rookgasschade in beeld

Afgerond

In dit project wordt door middel van metingen in de kaslucht de mogelijke risico's van NOx en ethyleen als gevolg van toepassing van rookgassen voor...

Lees meer