Komen de warmteleidingen er?

Er wordt hard gewerkt aan warmte voor warmteclusters. Hans van den Berg, procesmanager Warmte bij Glastuinbouw Nederland ging tijdens het EnergiekEvent op donderdag 11 april in op de ontwikkelingen op het gebied warmte. Het EnergiekEvent werd georganiseerd door Kas als Energiebron, Delphy en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw.

Zo worden er volop geothermieprojecten gerealiseerd voor en door de glastuinbouw. Van den Berg: "Met de restwarmte ging het lange tijd nog minder vlot, maar we zien nu dat stappen worden gezet in onder andere Westland, Oostland en Dinteloord. Binnenkort wordt duidelijk of deze warmteleidingen (Leiding over Oost en Leiding door het Midden) er ook echt komen." Daarnaast vertelde de procesmanager over wat we van andere warmteclusters en gebieden kunnen leren ten aanzien van het proces, de opties voor warmtebronnen en de rol van energiebesparing.

Hoofdpunten uit deze workshop waren:

  • Energieverduurzaming van de glastuinbouw verloopt met name via warmte middels besparen en verduurzamen.
  • Beschikbaarheid van CO2 is randvoorwaarde.
  • Glastuinbouwclusters hebben zich voor een belangrijk deel georganiseerd, vooral in de vorm van warmtecoöperaties. Deze komen nu in actiemodus.
  • Duidelijkheid over perspectief restwarmte en de vorm van ondersteuning hiervan door de overheid gaat nu snel komen.
  • Samenwerking over sectoren en publiek – privaat is noodzakelijk.
  • Het goede nieuws over restwarmte is: We zijn nog niet eerder zo dichtbij geweest, maar ook: zekerheid is er nog niet.

Bekijk hier alle gegeven presentaties tijdens het EnergiekEvent.

Meer nieuws WKK & restwarmte