Lelie duurzaam geteeld onder LED

Beschrijving

Doel:
Het doel is een energiezuinig totaalconcept te ontwikkelen aan de hand van inzichten uit eerder onderzoek dit en te demonstreren. Met de kennis kunnen telers aan de slag met energiezuinige maatregelen zoals lichtspectrum, sturing van klimaat bij LED, telen met aangepaste lichtintensiteit per teeltfase en plantdichtheid in relatie tot temperatuur en lichtsom.

Projectbeschrijving:
Lelie is een belangrijk gewas met een areaal van een kleine 200 ha. De afgelopen jaren is al veel geleerd over de reactie van lelie op licht en CO2. Zo blijkt lelie met CO2 dosering, wat in de lelieteelt nog niet toegepast werd, met minder belichting eenzelfde kwaliteit behaald te kunnen worden. De eerste teeltweken in de kas bleek lelie zijn energie vooral nog uit de bol te halen, en pas na 3 tot 4 weken was wel fotosynthese nodig voor groei. Die eerste teeltweken blijkt belichting met een hele lage intensiteit voldoende. En afgelopen jaar bleek dat lelie redelijk goed onder full-LED geteeld kan worden mits bij lelies van het Oriëntal-type verrood aan het spectrum toegevoegd wordt. Deze inzichten hebben een aanzienlijk aantal lelietelers er al toe bewogen om daadwerkelijk LED-belichting op hun bedrijven te willen gaan toepassen. De volgende stap is inpassing van deze inzichten in een energiezuinig totaalconcept zoals nu voorgesteld.

De kasproef vindt plaats van september 2021 tot mei 2022:

 • Teelt in een proefkas van 500 m2 bij Delphy Improvement Centre met 100% LED.
 • Twee LED-spectra worden getoetst:
  LED RGB + verrood (89/5/6% + 6 μmol verrood). Dit gaf vorig jaar de beste resultaten, maar nog wel problemen met bladkwaliteit.
  LED breedband + verrood (hoog % wit + 6 μmol verrood;. Hiermee wordt getracht de verdamping te stimuleren en bladkwaliteit te verbeteren.
 • In de eerste teeltfase van ± 3 weken groeit lelie nog vooral op de bol en wordt met slechts 25 tot 30 μmol/m2/s belicht. Dit stuurlicht is vereist voor goede resultaten (onderzoek 2018-2019). Maar daarbij is wel voldoende blauw en verrood licht vereist.
 • In de daaropvolgende teeltfase benut het gewas licht goed voor de fotosynthese en groei, en wordt 120 μmol/m2/s PAR bijgeschakeld.
 • Er zijn drie opeenvolgende teelten van 10 tot 11 weken netto ieder. De teelten worden uitgevoerd in de periode week 36-46 (najaarsteelt), week 48-06 (winterteelt), en week 08-18 (voorjaarsteelt).
 • Er worden verschillende rassen lelie geteeld die representatief zijn voor de leliebroei.
 • Door te variëren in plantdichtheid kan gemeten worden waar de grenzen liggen in beperking van de belichting, en wat er aan productie haalbaar is.
 • De principes van HNT worden zover mogelijk gehanteerd. De uitdaging daarbij is om bij een zo laag mogelijk energiegebruik te sturen op voldoende verdamping om de bladkwaliteit goed te houden.
 • Het vochtgehalte in de kisten wordt gemonitord. Per ras en per lichtspectrum kan apart gegoten worden.
 • Het effect van de twee verschillende lichtspectra op de fotosynthese en huidmondjesopening wordt gemeten aan minimaal vier rassen.
 • De ontwikkeling van het gewas wordt gemonitord ten aanzien van productie, kwaliteit, houdbaarheid.
Projectnummer 20183
Startdatum 01-07-21
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Budget €334.697
Uitvoerder Plant Lighting ism Delphy Improvement Centre

Onderzoek en projecten licht

Horticulture Data Protocol

Lopend

Doel: Een standaard dataprotocol ontwikkelen voor datacommunicatie tussen LED driver, de LED chips, alle beschikbare sensoren en de klimaatcomputer;…

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije…

Lees meer