Zoektocht naar optimale LED lichtspectra voor tomaat en komkommer

Kees Weerheim en Anja Dieleman (Wageningen University & Research)

In het project 'LED licht bij zonlicht' wordt onderzoek gedaan naar het optimale lichtspectrum als aanvulling op het zonlicht voor een reeks gewassen. Op 23 en 24 januari 2019 zijn jonge tomaten- en komkommerplanten geplaatst in het Innovatie- en Demonstratiecentrum LED belichting (IDC LED) bij Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Hierin kunnen planten worden geteeld op tafels onder verschillende lichtspectra.

De lichtspectra die in deze proef werden gebruikt, liepen uiteen van rood/blauw (95%/5%) tot een spectrum met dezelfde verhoudingen blauw, groen, rood en verrood licht als het zonlichtspectrum. Er werd geteeld onder winterse condities, waarbij ongeveer 80% van het licht van de lampen komt en 20% van de zon. In deze proef is bij de tomatenplanten naar de vegetatieve groei gekeken, terwijl er van de komkommerplanten van het ras Qwerty ook werd geoogst.

Strekking
In de opkweek van jonge tomatenplanten zijn strekking en biomassa van de planten van belang. Bij een hoger aandeel verrood licht in het spectrum waren de planten 17-31% langer dan onder rood/blauw licht (referentie). Een hoger aandeel blauw licht remde de strekking met 15% ten opzichte van de referentie. De planten uit de behandeling met blauw, groen, rood en verrood licht (zelfde aandelen als zonlicht) hadden een fors hoger bladoppervlakte (+34%) dan de referentie en 16% meer biomassa. Deze extra biomassa zat vooral in de stengel. Omdat het blad dunner was, kon er met hetzelfde bladgewicht meer bladoppervlakte worden aangemaakt, wat gunstig is voor de lichtonderschepping.

Vruchtkleur lichter
Bij de komkommerplanten werden vergelijkbare effecten gevonden op de strekking en plantgewicht. Verder werden gedurende twee weken (snack)komkommers geoogst. In eerste instantie was de productie het hoogst in de behandeling met blauw, groen, rood en verrood licht, maar deze werd na verloop van tijd bijgehaald door de behandeling met eveneens een breed lichtspectrum met een groter aandeel rood licht. De productie van deze twee behandelingen bleef hoger dan van de andere behandelingen, door een iets hoger aantal vruchten en een iets hoger gemiddeld vruchtgewicht, hoewel aan het einde van de proef de verschillen klein waren. Een nadeel van deze behandelingen was wel dat de vruchtkleur lichter was door de aanwezigheid van verrood licht. De behandelingen met een hoog aandeel blauw licht en gelijke delen blauw, groen en rood licht (zonder verrood) bleven in productie achter bij de rest. Ook bij komkommer werd duidelijk meer biomassa gevormd in de behandeling met blauw, groen, rood en verrood licht. Echter, deze winst gaat vooral naar een toename in blad- en stengelgewicht.

De zoektocht naar optimale LED lichtspectra wordt vervolgd in twee opvolgende experimenten waarbij afzonderlijk onderzoek wordt gedaan bij komkommer en tomaat.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage in de lampen en de aansturing daarvan van Signify.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws licht