Standaard communicatieprotocol vereenvoudigt overschakelen naar LED-verlichting

Een nieuw communicatieprotocol wordt ontwikkeld om de communicatie tussen de LED verlichting en de klimaatcomputers te standaardiseren. Hiermee wordt de innovatie en samenwerking in de sector versterkt en vereenvoudigt dit de overschakeling naar LED verlichting. Het protocol wordt onder de vlag van Hortivation ontwikkeld door de klimaatcomputerleveranciers Hoogendoorn Growth Management, Priva en Ridder in samenwerking met lampenleveranciers en het Horticulture Data Protocol (HDP).

Verduurzaming en digitalisering kenmerken de glastuinbouw. Dit wordt concreet zichtbaar dankzij de investeringen in LED-verlichting die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Met LED-verlichting neemt het energieverbruik af en de mogelijkheden om de gewasgroei te sturen toe. Voor deze aansturing communiceren de lampen en klimaatcomputer met elkaar. Vanwege de diversiteit aan lampen en leveranciers zijn talloze communicatieprotocollen in omloop.
De noodzaak van een standaard protocol voor het aansturen van LED-lampen is groot, zowel voor klimaatcomputerleveranciers, lampenleveranciers, en telers. Het werken met veel verschillende protocollen heeft een verhoging van implementatiekosten tot gevolg en brengt ook extra support- en beheervragen met zich mee. Een uniform communicatieprotocol voor het aansturen van LED-lampen vereenvoudigt de implementatie en levert voor telers en andere betrokken partijen een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op. En zekerheid dat de aansturing van de lampen goed functioneert.

Strategische innovaties
Het protocol wordt onder de vlag van Hortivation ontwikkeld door de klimaatcomputerleveranciers Hoogendoorn Growth Management, Priva en Ridder in samenwerking met lampenleveranciers en het Horticulture Data Protocol (HDP). Het HDP, een initiatief van Ledgnd, Inventeers en Glastuinbouw Nederland en gefinancierd vanuit Kennis in je Kas (KijK), zal testtooling voor het nieuwe protocol ontwikkelen en beoogt het dimprotocol verder te verbreden naar sensoren en andere apparatuur. Hierdoor wordt gezamenlijk de innovatie en samenwerking in de glastuinbouwsector versterkt. Stichting Hortivation richt zich op technische innovatie en kennismanagement in de glastuinbouw met als doel strategische innovaties te versnellen en de toppositie van Nederland op het vlak van adaptieve en autonome teeltsystemen te waarborgen. De ontwikkeling van standaarden en gezamenlijke afspraken dragen hier direct aan bij.

Het nieuwe communicatieprotocol wordt als open standaard beschikbaar gesteld via https://www.hortivation.nl/nl/data/. De eerste producten zullen nog in 2023 communiceren middels het nieuwe protocol.

Meer nieuws licht