Paprika onder belichting strekt iets meer dan vorige winter

Tristan Marcal Balk (Delphy)

De paprikateelt onder hybride belichting is nu 17 weken onderweg en de telers zijn positief over de stappen die tot nu toe zijn gezet. Het gewas wordt beoordeeld als vrij generatief met de bloei hoog in de kop en een slanke stengel. De bladeren in de kop van het gewas groeien breder uit dan in het begin van de teelt. Het gewas strekt nog altijd moeizaam, maar wel iets meer dan vorig jaar. De internodes zijn gemiddeld 20% langer met een lengte die tussen de 3,8 en 4 cm in zit.

Tot dusver wordt het gewas door de telers van de begeleidingscommissie (BCO) nog steeds als ‘werkbaar’ beoordeeld. Waar vorig jaar veel terug zetting van vruchten onderin het gewas te zien was, is dat dit jaar nagenoeg niet het geval. De hypothese is dat dit komt doordat er meer verrood in het licht wordt meegegeven dan vorig jaar en het verrood door de positionering van de lampen dieper doordringt in het gewas. Daardoor groeien er veel minder zijscheuten uit.

Assimilatenverdeling
De bladkwaliteit toont ook beter dan afgelopen jaar. Het vergelen is iets waar scherp op wordt toegezien, door tweewekelijkse analyses op opname van elementen. De etmaaltemperatuur ligt vanaf begin van de teelt rond de 24°C. Aan het einde van de dag  wordt de stooklijn doorgetrokken tot een uur na zonsondergang, met de gedachte om de assimilatenverdeling te bevorderen. Halverwege de middag stijgt de ventilatielijn om vocht te sparen. De doeken sluiten snel om de warmte binnen te houden en de warmtevraag te beperken. De lampen staan 18 uur aan per dag en schakelen met de natuurlijke zonsondergang uit. Er wordt met zes watermomenten per dag naar verzadiging van de steenwolmat toegewerkt en de mat teert daarna van 14:30 tot 02:00 uur ±7% in, met een EC in de mat die rond de 3,5 wordt gehouden.

Gewas sterk houden
De vruchten groeien door de relatief hoge etmaaltemperatuur snel uit met gemiddeld 43 dagen van zetting tot oogst. Tot slot loopt de productie met 9,1 kg/m2 (t/m week 4) naar verwachting en loopt ruim 1 kg voor op de beste behandeling van vorig jaar. Het gewas in de verschillende licht-, en dunbehandelingen produceert nagenoeg evenveel. Het gemiddelde vruchtgewicht ligt rond de 220 gram en het product is tot nu toe vrij van binnenrot geweest.
Nu wacht de begeleidingscommissie met smart de ontwikkeling van het gewas af. Om de proef te laten slagen, moet het gewas zich sterk houden naar het einde van de teelt. Vorig jaar kende het gewas een moeizaam herstel bij toenemend licht, maar met de huidige stand van het gewas wordt er positief naar het voorjaar gekeken.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre, Plant Lighting en Groen Agro Control en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, Signify , gewascoöperatie Paprika, Nunhems, Sakata en Nivola.

Meer nieuws licht