Onder alle spectra van proef ‘Alstroemeria en haar lichtcriteria’ is goed te werken

Nieves García, Kees Weerheim (WUR BU Glastuinbouw)

Bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk worden vanaf september 2019 in twee kasafdelingen vier alstroemeriarassen (drie types) geteeld onder vier verschillende lichtspectra. De BCO Alstroemeria bezoekt elke twee weken de kasafdelingen waar het onderzoek ‘Alstroemeria en haar lichtcriteria’ loopt. De telers van de BCO constateren dat er onder alle gebruikte spectra goed te werken is.

Bij het laatste bezoek op 29 december was het buiten nog donker. De leden hadden het geplande bezoek opzettelijk vervroegd, om met eigen ogen te kunnen ervaren hoe het is om zonder daglicht in de verschillende lichtbehandelingen het gewas te beoordelen. Er wordt gekeken naar oogstrijpheid, gewaskleur, plagen en afwijkingen. De telers constateren dat onder alle gebruikte spectra het gewas goed te zien is, er is goed in te werken.
Hoewel van buiten de kas het licht vrij rood oogt in de ‘HR-Hoog Rood’ behandelingen (85% rood), oogt het veel minder rood dan in de hybride combinaties in de praktijk. Binnen wennen de ogen snel aan het licht. Er is dus voldoende wit licht (6%) in het ‘Hoog Rood spectrum’ om het gewas goed te zien. In de HBW spectra (72% rood, 14% wit) oogt het licht gewoon wit en is het gewas als bij daglicht te zien.

Fotosynthese en productie
Voor de productie is deze tweede winter, het eerste waarin het gewas volproductief is, cruciaal. De rassen verschillen in productie, mogelijk ook vanwege de voorkeuren voor bodemtemperatuur waarin een compromis is gemaakt. De meest productieve rassen zijn Noize en Elegance. Uit de metingen onder 100% LED licht (geen daglicht erbij) blijken ze ook de hoogste fotosynthese te hebben (metingen maart en oktober). Als wordt gekeken naar de invloed van het spectrum op de fotosynthese, dan is te zien dat Noize en Virginia een hogere fotosynthese hebben onder het HWB+FR spectrum. In vergelijking met de metingen in maart, was het niveau van de fotosynthese hoger in oktober.  

Kwaliteit, kleur en gewasmorfologie
De gewassen staan er in alle lichtbehandelingen fris op. De  kwaliteit wordt zwaarder in vergelijking met de zomer en het najaar en de gewaskleur is in het algemeen mooi donker. De indrukken van de telers worden met data bekrachtigd. De zwaarste takken (alle rassen) worden geoogst in de ‘Hoog Rood behandeling’. Verder zijn er specifieke rasreacties op de spectra. Zo zijn Noize en  Elegance (wat minder) korter in de twee behandelingen met toegevoegd verrood licht.
Nu het aandeel natuurlijk licht heel laag is, nemen de bloemstelen bij Virginia in lengte toe. Het langst (22 cm) zijn ze in de HR FR behandeling, het kortst (17 cm) in de HBW FR. Ter vergelijking: in de Teelt van de Toekomst en de Referentieteelt (SON-T) zijn ze 14 cm. Bij Noize nemen de bloemstelen onder invloed van de geteste spectra juist in lengte af: het kortst zijn ze in de HR FR behandeling (6 cm). In Teelt van de Toekomst en de Referentieteelt (SON-T) zijn ze 10 cm. Dat geeft de Noize uit deze proef in de bewoordingen van de BCO een ietwat ‘propperige’ uitstraling in vergelijking met de Noize uit de proef ‘Alstroemeria van de Toekomst’.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland, met daarbij een bijdrage van de Gewascoöperatie Alstroemeria, Signify (de lampen), Ludvig Svenson (de schermdoeken), HilverdaKooij, Royal Van Zanten en Könst (het plantmateriaal). De Flori Consult Group begeleidt de teelt.

Meer nieuws licht