Na goede winter afwachten hoe belichte paprika voorjaar doorkomt

Sander Hogewoning (Plant Lighting)

Sinds september vorig jaar wordt paprika onder twee verschillende lichtspectra geteeld in een 1.000 m2 proefkas van Delphy Improvement Center. De proef wordt in samenwerking met Plant Lighting uitgevoerd. De SON-T basis van 80 µmol wordt aangevuld met 120 µmol LED van twee verschillende spectra: LED rood/blauw/verrood met een klein beetje wit in twee derde van de kas, en in de overige een derde een spectrum waar een gedeelte van het rode licht is vervangen door aanvullend wit LED-licht.

Het eerste spectrum is gekozen op basis van een vooronderzoek in de klimaatcellen van Plant Lighting, het tweede omdat telers graag wilden zien wat het effect van een groter gedeelte wit licht is. Naast hoofdras ‘Mavera’ wordt een aantal andere rassen getoetst. Verder wordt vrucht gedund, zodat de plantbelasting afgestemd is op de beschikbare hoeveelheid assimilaten, en er worden verschillende dunstrategieën getoetst (niet dunnen of meer dunnen).

Meer strekking wenselijk
Het gewas heeft gedurende de wintermaanden qua productie goed gepresteerd: gemiddeld bijna 900 gram/m2/week, vruchten van ruim 200g, en een redelijk vlakke weekproductie. Dat is meer dan in de meest succesvolle behandeling vorig jaar. In die proef zijn vier lichtspectra getoetst en was de strekking van het gewas moeizaam. Dit jaar strekten de planten nog steeds erg weinig, maar de telers beoordelen het nu wel als ‘net aan werkbaar’. Meer strekking is zeker wel wenselijk. Ook zijn de bladeren relatief klein en stug. De productiviteit, gewasstand en bladkleur zijn tot nu toe gelijk onder de twee verschillende lichtspectra. De goot waar niet wordt gedund vanaf het moment van volle plantbelasting, produceert iets meer vruchten met iets minder vruchtgewicht. De totale productie en gewasstand is in die goot tot nu toe verder vrijwel gelijk aan het hoofdvak.

Richting voorjaarsstand
Nu de instraling toeneemt zou het gewas meer richting een voorjaarsstand moeten gaan: betere strekking en frisser groene bladeren. Het extra licht moet worden benut zodat hogere weekproducties kunnen worden gehaald. Hier ligt nog wel een uitdaging. Uit recente fotosynthesemeting blijkt dat bladeren ~20 cm onder de kop en dieper in het gewas hogere licht-intensiteiten matig tot slecht benutten. Die bladeren zijn ook stug en soms chlorotisch. Dit geldt ook voor de goot waarin niet wordt gedund. De oorzaak hiervan is nog niet achterhaald. Het is spannend hoe het gewas de komende weken gaat presteren.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en gefinancierd door het programma kas als energiebron, Signify , de gewascoöperatie paprika, Nunhems, Sakata en Nivola.

Meer nieuws licht