‘LED it be’ toont meerwaarde aan van veredeling op belichting

Roger Abbenhuijs

Welk spectrum is het beste voor mijn gewas? Heeft tussenbelichting zin? Hoe moet ik telen met LED-belichting? Heeft lichtspectrum invloed op de biologie? Het LichtEvent op woensdag 12 februari in Bleiswijk was voor telers een ideale gelegenheid om de kennis over belichting te updaten. Kas als Energiebron gaat in een aantal artikelen nader in op de presentaties. In deel 2 Leo Marcelis van Wageningen University & Research over het project ‘LED it be’

Doelstelling in het onderzoek ‘LED it be’, dat bijna is afgerond, was om 50% energiebesparing te realiseren in tomaat. Het optimaal benutten van de snelle vooruitgang op gebied van technische ontwikkeling van LED-lampen speelt daar zeker ook een rol bij. Essentiele vraag is echter: hoe kan de plant het licht optimaal benutten. De beoogde 30% procent efficiëntere benutting van het licht door de plant moet worden gerealiseerd via 15% betere lichtabsorptie, 10% betere fotosynthese en 5% assimilatenverdeling.
Opvallende constatering tijdens het onderzoek is dat niet alle tomatenrassen hetzelfde reageren; er is veel variatie in de reacties op de verschillende lichtspectra die werden gehanteerd. “Er wordt nog nauwelijks veredeld op belichting, maar dit onderzoek toont aan dat dit wel een meerwaarde heeft”, stelt Leo Marcelis. “In veredeling is nog veel te bereiken. Dat stelt de teler in de toekomst in staat om zijn rassenkeuze mede te bepalen op de lichtinstallatie in zijn kas. Een interessante ontwikkeling, mede gezien de subsidie op de overschakeling op LED’s.”

Horizontale lichtverdeling
De 15% betere lichtabsorptie kan worden gerealiseerd door een meer open gewasstructuur van de plant (langere internodiën, langere bladstelen). Dat geeft meer en gelijkmatiger licht in het gewas/op de bladeren. “Daar is nog het nodige te winnen, de praktijk moet dat aantonen.”
Kijkend naar de lichtverdeling moet ook worden gekeken naar de horizontale lichtverdeling, geeft de lichtspecialist aan. “Dat is een punt van aandacht en biedt ruimte voor verbetering. Hoe hang je de tussenbelichting op, dat is een interessante vraag.” Het onderzoek heeft verder aangetoond dat bij jonge planten een korte periode (15 minuten) extra verrood toedienen aan het eind van de dag, een positief effect heeft op de strekking van bladeren en daarmee de groei van de plant.

Verrood als extra stuurmiddel
De fotosynthese is uiteraard van belang voor een betere lichtbenutting van de tomatenplant, maar er zijn meer processen die een rol spelen. Zo is aangetoond dat een plant bij een lichtrecept van rood, blauw en verrood assimilaten beter verdeeld dan bij alleen rood en blauw. “Door toevoeging van verrood investeert de plant meer in de vruchten dan in het blad. Dat is daardoor een extra stuurmiddel voor een teler bij zijn keuze tussen een meer vegetatief of generatief gewas”, verduidelijkt Leo Marcelis. “De drogestofverdeling is de hoofdreden voor het effect van verrood licht op de productie. Een laboratoriumtest leerde echter dat met meer verrood licht de gevoeligheid van de plant voor Botrytis toeneemt. Dat is uiteraard een punt van aandacht.

Dit project is medegefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Naast een flink aantal bedrijven is NWO de hoofdfinancier.

Meer nieuws licht