‘LED in aardbei’ toont potentie in productie, maar strekking blijft lastig

Lisanne Helmus-Schuddebeurs (Delphy)

Het project ‘Led in aardbei binnen bereik’ zit we momenteel in de moeilijkste weken van het jaar. Het buitenlicht is de afgelopen periode zeer minimaal, waardoor alle sturing komt vanuit de LED-belichting. Afgelopen week kwam de BCO bij elkaar, waarbij de gewasontwikkeling op sommige vlakken als positief werd bevonden, maar ook zijn er processen die onderzoekers nog niet goed kunnen doorgronden.

In de kas is het verschil tussen de rassen duidelijk waarneembaar: Favori toont op dit moment een lage plantbelasting en bij Murano zijn alle stadia (van bloem, tot oogstbare vrucht en alles wat daartussen zit) aanwezig. Beide rassen hebben afgelopen periode goed geproduceerd, waarbij Favori nu toch wat moet gaan inleveren. De periode van hoge belasting laat ook zien dat de vruchten van afgelopen week minder zijn dan in de fase ervoor. Tot eind december werd de vruchtkwaliteit als goed beoordeeld.

Stap gezet
Wanneer de productie wordt geschaald aan de doelstelling van 0.5 kg/m2/week dan voldoet Murano met een plantdatum in week 33 daar al 10 weken wel aan, maar bij Favori ligt de productie op dit moment iets lager. Bij Murano is op dit moment cumulatief 7.1 kg/m2 (plantweek 33) en 5.2 kg/m2 (plantweek 35) en in Favori 5.8 kg/m2 (plantweek 33) en 5.1 kg/m2 (plantweek 35). Vorig jaar was dit op hetzelfde moment (plantdatum in week 34) 3.5 kg/m2 in Murano en 4 kg/m2 in Favori. Dus hier is zeker een stap gezet, waarbij de extra productie in deze fase is toe te schrijven aan het verwijderen van de eerste tros en de langere belichtingsduur.
Fotosynthesemetingen worden op dit moment uitgevoerd door Plant Lighting om meer inzicht te krijgen in de productiepotentie van het gewas. Een belangrijke bevinding tot dusver is de lage lichtonderschepping, als gevolg van het compacte gewas in combinatie met de gootafstand. Hierdoor wordt ongeveer 50% van het licht niet onderschept. Hier liggen dus kansen voor verdere verbetering.

Belangrijke sleutel
Naast een vlakke productie in de winter wordt er in project gefocust op de strekking van het gewas. De hypothese is dat verrood als onderdeel van het lichtspectrum in combinatie met voldoende daglengte (minimaal 14 uur) moet zorgen voor voldoende strekking. Maar tot dusver blijft het gewas nog compact en zijn de verschillen tussen het spectrum met en zonder verrood klein. De minimale strekking zorgt daarbij voor een beperkte lichtonderschepping. Hier ligt een belangrijke sleutel voor een verhoging van de productie. De vraag is of dit kan door sturing van het gewas, of dat hier moet worden gekeken naar een stukje systeeminnovatie.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Diverse partijen dragen in cash en in kind bij aan dit project waaronder diverse telers, Flevoberry, Van de Avoird trayplant, Signify en Van der Knaap.

Meer nieuws licht