Full LED onder de loep voor tomaat

De omschakeling naar full LED heeft grote impact op de teelt van tomaat. Daarnaast is er in de tomaat op moment een grote wisseling is de geteelde soorten. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er veel op de telers van belichte tomaat af komt. Op de tomatenavond 18 december zijn veel van deze onderwerpen behandeld.

Het spectrum van LED heeft grote invloed op de teelt maar ook op de bestuiving door de hommels bleek al in het onderzoek dat door Stijn Jochems van Delphy werd toegelicht. Na dit verhaal bracht Ramon de Vrie van Ledgnd een verhaal over waar je aan moet denken bij het overschakelen naar full LED. Het belangrijkste advies. Maak een plan en kies daar de juiste installatie bij uit.

Na de pauze ging Remco Huverman van Koppert verder in op de invloed van LED op de bevlieging door hommels. Hommels hebben ander zicht dan wij en daar moet je goed rekening mee houden. Een hommel heeft bijvoorbeeld UV nodig om de weg naar de kast terug te vinden. Kies liever een veilige strategie. Als je hommelvolken snel gaat verliezen ben je verder van huis.

Tot slot heeft deze avond Paul Arkesteijn van Ludvig Svensson het gebruik van een dubbel scherm toegelicht. Hiermee valt grote energiebesparing te behalen. Maar hier geldt wel de stand van het gewas moet wel toelaten dat de schermen dicht zijn.

De presentaties zijn te lezen in de bijlagen.

Deze bijeenkomst is georganiseerd en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en ministerie van LNV.

Meer nieuws licht