Chrysanten Chic en Pina Colada presteren goed in full LED herfstteelt

Arie de Gelder (Wageningen University Research Business Unit Glastuinbouw)

Deze zomer is de kasinrichting van het onderzoek De Perfecte Chrysant bij Delphy- Improvement Centre aangepast om een lichtintensiteit te kunnen geven van 210 μmol.m⁻².s⁻¹ LED licht met een spectrum Rood/Wit/Blauw (89%,6%,5%). De grond is gestoomd en in week 34 (25 augustus) werden Chic en Pina Colada geplant met 60 pl/m2 en kleinere velden van nog zes rassen met specifieke kenmerken zoals vegetatieve groei.

Na 7 dagen met 21 uur daglengte is de korte dag fase (KD) begonnen. In de KD is een daglengte van 11:30 aangehouden. De groei was zodanig, dat een langere daglengte niet goed was en voor enkele vegetatief groeiende rassen had een kortere daglengte van 11 uur beter geweest. De sterke groei bij Chic had tot gevolg dat dit ras zwaar geremd moest worden. Met de sterke groei in het begin had achteraf de lange dag fase een dag korter (6 dagen) kunnen zijn. In week 42 en 43 werd zware kwaliteit Chic en Pina Colada geoogst. De lichtbenutting kwam uit op 6.3 en 6.6 g/mol licht. Ca 20% hoger dan bij twee praktijkbedrijven.

In de teelt is 34.5 kWh/m2 elektriciteit voor belichting gebruikt. In een proef is het elektriciteitgebruik voor belichting altijd hoger dan een vergelijkbare installatie op een praktijkbedrijf omdat er meer lampen worden opgehangen om geveleffecten op de lichtverdeling te compenseren. Voor warmte was 3.3 m3/m2 aan gas nodig, maar tegelijk is het equivalent van 7.1 m3/m2 gas aan warmte verzameld in de warmtewisselaar van de luchtbehandelingskast, dus netto was er een warmteoverschot. Voor het verzamelen van de warmte is wel de inzet van elektriciteit in een warmtepomp nodig.

Luchtvochtigheid
In de teelt is de luchtvochtigheid in de nacht verlaagd van een regelen op 87%, naar 85% en tot slot in de laatste 2 weken naar 80%. De laatste stap was nodig om het blad onderin het gewas goed te laten opdrogen. Bladvergeling en bladafsterven zijn ongewenst. Dat kwam bij Chic wel voor, vergelijkbaar met dat op een praktijkbedrijf. Bij de sterke gewasontwikkeling en hoge plantdichtheid had de ontvochtiging al eerder sterker ingezet moeten worden. We hebben in deze teelt wel meer met een kier in het verduisteringsdoek gewerkt om de vochtafvoer vanuit de kas naar het dek te vergroten. In de proef beschikken we over meer instrumenten om vocht af te voeren en zoeken we welke daarvan de effectiefste is gegeven de omstandigheden.

Nieuwe teelt
In week 44 (4 november) is de nieuwe teelt geplant, weer met Chic en Pina Colada en nu met 12 extra rassen. De oogst verwachten we in het begin van het nieuwe jaar. Een spannende tijd omdat dit de teelt is waarin het licht van de lampen doorslaggevend is voor het resultaat. De afstemming van licht en klimaat moet de weg wijzen naar optimale teelt onder energiezuinige LED.

Het onderzoek naar een Perfecte Chrysant is gefinancierd door Kas als Energiebron en wordt verder gesteund door chrysantentelers, vermeerderaars, Koppert en Signify. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Delphy Improvement Centre onder de projectleiding van Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw. Teeltadvies wordt gegeven door de consultants van Delphy.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws licht