Energiebesparen door flexibel energiemanagement met big data technieken

Beschrijving

Dit project beoogt geautomatiseerd advies over klimaatmanagement te ontwikkelen, door gebruik te maken van beschikbare stromen van actuele en historische data (weer, energieprijzen, binnenklimaat, inhoud energiebuffers), voorspellende modellen en beslisalgoritmes. Het gaat om integraal klimaatmanagement op 3 niveaus: gewassturing, kasklimaatsturing, sturing energievoorziening en inkoop. Ontwikkelingen op ICT-gebied maken het mogelijk om hier vooruitgang te boeken en de basis te leggen voor een compleet nieuwe generatie klimaat- en adviessystemen.

De gedachte is dat door optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit die in de energieketen op het bedrijf zit de gasconsumptie (warmtevraag) te reduceren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de capaciteit van het gewas om warmte, licht, en CO2 te bufferen. Het gebruik van gewas als buffer laat tijdelijke afwijkingen van de optimale klimaatinstellingen toe en door binnen redelijke grenzen te variëren, kan veel warmte-energie worden bespaard (HNT).

Er wordt een model ontwikkeld met de genoemde drie lagen gewas, kasklimaat, energievoorziening, met alles wat we weten rond invloedsfactoren en hun onderlinge relaties. Dat model wordt getest/getraind met tijdreeksdata van gewas en binnen- en buitenklimaat, hetgeen inzicht in de onderlinge relaties en (gewas)reacties zal vergroten.

De WUR is de hoofduitvoerder van dit project, met 2 AIO’s onder begeleiding van de professoren van Mourik en Heuvelink. Verder zullen WUR-glastuinbouw, Delphy, Let’s grow, B-mex en Agro-Energy deelnemen. De rol van LTO Glaskracht in het project is het organiseren van bijeenkomsten met telers om praktijkinbreng te geven, resultaten te bespreken en simulaties met de ontwikkelde software te doen.   

De totale projectkosten zijn € 500.000. Vanuit KaE en genoemde private partijen wordt € 75.000,- gefinancierd en het merendeel komt uit NWO-middelen van de overheid.

Met behulp van deze ICT tools kan de kennis van gewas en klimaatsturing (HNT) optimaal worden ingezet in de teelt. Het geeft de teler inzicht (en advies) hoe een optimaal kasklimaat kan worden gerealiseerd, optimaal voor gewas en energiekosten. Dit zal bijdragen aan de implementatie van HNT in de sector en het realiseren van de volle potentie van HNT. 

Projectnummer E17005.01
Startdatum 01-01-18
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Budget €28.300
Uitvoerder Wageningen UR Farm Technology group & Horticulture Product Physiology group

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Licht in de Winterlichtkas

Lopend

De winterlichtkas is een nieuw kasconcept (combinatie van kasoriëntatie, glasmaat, diffuus glas, scherm-constructie en doeken en een hoog...

Lees meer

Demo's Fossielvrij

Lopend

Op het IDC in Bleiswijk worden op dit moment 4 demokassen van ca. 350 m2 gerealiseerd. Dit is gefinancierd uit de extra klimaatgelden rondom het...

Lees meer

Glasaardbei Toekomstbestendig

Lopend

In de afgelopen 10 jaar is het areaal glasaardbei verdubbeld (nu ruim 400 ha). Gezien de ontwikkelingen wordt verwacht dat het areaal in de komende 10...

Lees meer