LED’s pollinate. Invloed lichtspectrum op bestuivers

Beschrijving

Doelstelling
Bepalen hoe het gedrag van bestuivende insecten (hommels, bijen en zweefvliegen) onder verschillende lichtomstandigheden wordt beïnvloedt en welke consequenties dit kan hebben voor de oogst.

Projectbeschrijving
Het toepassen van HNT en telen onder LED verlichting in de glastuinbouw brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het bestuiven van gewassen. Het lichtklimaat speelt een cruciale rol bij bestuivende insecten (hommels, bijen en zweefvliegen). De kleur van het licht kan het oriëntatievermogen van bestuivers beïnvloeden, hoe ze bloemen vinden, en hoe ze daglengte ervaren. Het weghalen of toevoegen van bepaalde lichtkleuren kan het gedrag van bestuivers sterk beïnvloeden. Met als gevolg dat de opbrengst, welke afhankelijk is van de bestuiving in gewassen als tomaat, paprika of aardbei, afneemt of juist toeneemt. Het is niet bekend in welke mate de nieuwe lichtbronnen invloed hebben op hun gedrag. Dit speelt vooral in de wintermaanden als het aandeel lamp licht het hoogst is.

Het onderzoek gaat plaats vinden in de kassen van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk en wordt gekoppeld aan lopend onderzoek. In eerder onderzoek in bramen en aardbeien zijn observatieprotocollen voor verschillende bestuivers opgesteld om metingen te kunnen vergelijken inclusief ‘referentiegedrag’.

In de huidige en komende winterperiode tot eind maart (2021-2022)starten de observaties in de proeven met bramen, aardbeien, gerbera en potanthurium op alle drie bestuivers. Naast de waarnemingen wordt ook de positie van de schermen (open/ dicht) en ramen genoteerd. Na deze fase worden de twee meest belovende lichtspectra getest in kortlopende kasproeven (winter 2022/2023) met twee gewassen (zoals met tomaat of aardbei) en twee bestuivende insecten. De twee lichtspectra die het beste resultaat geven bij het onderzoek met bestuivers zullen worden vergeleken met het beste spectrum voor plantengroei. De bestuivingscore en oogstkwaliteit zullen worden gemeten. Deze proef wordt uitgevoerd in vier kassen van 24 m2 bij Wageningen UR in Bleiswijk inclusief controlekas. Welke behandelingen er komen wordt in overleg met de BCO gedaan. In elke kas komen twee gewassen te staan, tomaat en aardbei. Om relevante informatie te kunnen leveren over het effect van weersomstandigheden worden de meeste proeven alleen in de winterperiode uitgevoerd.

Projectnummer 20176
Startdatum 01-02-21
Einddatum 31-07-23
Afgerond Nee
Budget €85.524
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

HNT telen in de praktijk

Lopend

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat het geen verdienmodel voor Let’s Grow wordt, het aantal betrokken ondernemers breder wordt en het…

Lees meer

Energlik

Lopend

Doel: Aantonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw samen kunnen gaan, dat is de doelstelling van project…

Lees meer