Uitbreiding KasKiesWijzer

Beschrijving

Doel:

Uitbreiding van een online interactief naslagwerk (KasKiesWijzer) met alle kennis over belichting, vertaling van licht in meerproductie en energiebesparing en onderhoud van de tool. Deze tool is een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen op het gebied van daglichtbenutting bij een nieuw te bouwen kas of herbeglazing, of het toepassen van belichting.

Aanpak:

In het afgelopen jaar is de Kaskieswijzer ontwikkeld. Naast het naslagwerk-gedeelte zijn er enkele rekentools gebouwd waarmee de invloed van o.a. kas oriëntatie, dakhelling, coatings en condensgedrag op de effectieve lichtsom in de kas voor verschillende periodes per jaar inzichtelijk gemaakt wordt. Met deze kennis krijgt de teler een goed gevoel over welke investeringen in het kasdek renderen voor zijn gewas. In dit project wordt de Kaskieswijzer uitgebreid met de drie belangrijke onderwerpen: vertaling van de lichtsom en vooral diffusiteit naar meerproductie en energiebesparing, kunstlicht en belichte teelten, onderhoud van de website en de inhoud ervan. T.a.v. kunstlicht gaat dit m.n. over: lamptypen, spectra, essentiële kennis over lichtintensiteit en –kwaliteit, en de bekende (en gevalideerde) effecten op bepaalde gewassen en op biologische bestrijders.

Het project heeft 4 werkpakketten:

WP 1. Kunstmatige belichting

Bestaande kennis zal worden geïnventariseerd op gebied van: eigenschappen verlichting, effecten op gewassen, kunstmatige verlichting bij zonlicht. Deze kennis zal toegevoegd worden aan de Kaskieswijzer.

WP 2: Interactieve bijeenkomsten

Tijdens het project worden interactieve bijeenkomsten georganiseerd, met het doel van kennis uitwisseling, educatie en verbetering van de toolbox met behulp van gebruikers.

WP 3. Uitbreiding Kaskieswijzer

Rondom diffusiteit worden o.a. resultaten uit het lopende project ‘diffuus glas, maak het eens helder’ gebruikt. Voor de energiebesparing worden modelberekeningen per gewastype uitgevoerd. Op het gebied van veroudering van coatings loopt een project waarvan de resultaten ingebracht kunnen worden.

WP 4: Onderhoud

Voor actueel en online houden van een website is budget nodig voor technische ondersteuning en zijn projecturen om de tool up to date te houden.

Projectnummer 20142
Startdatum 01-06-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Budget €93.847
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen