LED in aardbei binnen bereik

Beschrijving

Doel
Hoofdoelstelling is het telen van een doordrager teelt van aardbei onder LED met voldoende strekking van het gewas en een vlakke productie van 0.5 kg/m2/week. De kennisontwikkeling richt zich op de interactie tussen licht (verrood), plantmateriaal en ras. Telers kunnen op basis van de kennis een betere keus maken ten aanzien van spectrum LED, plantmateriaal en ras.

Toelichting
Afgelopen jaar is een grote stap gezet in het jaarrond telen van aardbei (doordragers) met LED belichting. Het gewas heeft 35 achtereenvolgende weken geproduceerd, en de doelstelling om een vlakke productie te realiseren is behaald. De productie ligt echter nog niet op het beoogde doel van 0.5 kg/m2/week. Het realiseren van voldoende strekking op het gewas met behulp van verrood licht is echter nog niet uitgekristalliseerd. Het gebrek aan strekking resulteert in een lagere lichtinterceptie met een lagere productie tot gevolg en zorgt daarnaast voor problemen met arbeid en gewasgezondheid. Naar aanleiding van het project dat in april 2019 in de ondernemersgroep is behandeld, blijkt dat voldoende strekking een samenspel is van voldoende daglengte en het inzetten van verrood. De hypothese is dat bij voldoende daglengte (14 uur) en voldoende verrood op de dag de strekking voldoende moet zijn. Vanuit economisch oogpunt is de doelstelling om de hoeveelheid verrood zoveel mogelijk te beperken.

Aanpak
In een kas proef op het Improvement Centre worden vier verschillende spectra getest met verschillende hoeveelheden verrood, respectievelijk 0%, 10%, 20% en een nader te bepalen spectrum. De teelt wordt zo ingericht dat verrood de enige factor is die de strekking stimuleert, waarbij aan de randvoorwaarde van daglengte wordt voldaan (14 uur) om te voorkomen dat het gewas in winterrust gaat. Het uitgangsmateriaal is een verse stek zonder koude zodat er in balans kan worden geteeld. De plantdatum is beoogd rond week 34. Binnen de proef komen verschillende rassen aan bod, met onder andere als kenmerk dat ze gemakkelijk strekken.
Om tot een vlakke productie te komen wordt er belicht op basis van de lichtvraag van de plant. Bij een teveel aan licht is de ervaring dan de productie gaat pieken. Door aan het begin van de teelt alleen te belichten in de uren voor zon op, wordt de daglengte van 14 uur gerealiseerd, maar een teveel aan licht voorkomen. Om een teveel aan buitenlicht te voorkomen wordt er een diffuus scherm toegepast.
Om te onderzoeken of een productie van 0,5 kg/m2/week haalbaar is op plantfysiologisch niveau, worden  er 3D fotosynthesemetingen gedaan . Deze metingen moeten bepalen of de plant in staat is genoeg assimilaten aan te maken en welke lichtvraag hierbij hoort. Door de source/sink balans verder te optimaliseren, kunnen productiepieken worden voorkomen . Ook wordt in de wintermaanden zoveel mogelijk geschermd om de warmtevraag te beperken.
Het project wordt gesteund door een vaste groep aardbeientelers en toeleveranciers (Signify, Van der Avoird trayplant, Flevoberry, CIV). Zij leveren € 115.000 in cash en € 55.000 in kind (plantmateriaal en belichting). Met deze groep wordt al vier jaar onderzoek uitgevoerd naar het telen van aardbeien onder LED belichting.

Projectnummer 20135
Startdatum 01-07-19
Einddatum 30-09-20
Afgerond Nee
Budget €129.880
Uitvoerder Delphy ism Plant Lighting

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Microgolf grondontsmetten

Lopend

Doel: Het bepalen van de haalbaarheid van microgolf ontsmetting als alternatief voor grondstomen door te vergelijken 1. de effectiviteit van...

Lees meer