Kansen AI voor precisie klimaat

Beschrijving

Doel
In een praktijkkas klimaatverschillen bepalen met een draadloos sensornetwerk en correleren met de meetwaarden van de klimaatcomputer, oogstdata en ziektedruk in het gewas met behulp van AI (artificial intelligence). Hiermee kan de teler bij het kiezen van de setpoints in zijn klimaatcomputer preciezer inspelen op de realisatie van een gelijker kasklimaat. Doel is verder verbetering van klimaatgelijkheid door via AI en big data te sturen op basis van een groot aantal decentrale metingen met draadloze sensoren.

Toelichting
In een commerciële gerberakas (van Veen Gerbera’s) wordt gedurende vier maanden data verzameld van binnen- en buitenklimaat met een draadloos sensornetwerk, de acties van de klimaatcomputer, oogstresultaten en de ziektedruk. Met behulp van AI worden correlaties gezocht tussen enerzijds de klimaatdata, de productie en ziektedruk en anderzijds tussen de klimaatdata en acties van de klimaatcomputer.
De verwachting is dat de klimaatcomputer invloed heeft op de klimaatgelijkheid en deze met hele specifieke acties kan verbeteren. Bijvoorbeeld als reactie op windrichting en windsnelheid een ventilatiestrategie kiezen die tot de minste ongelijkheid leidt.
Op basis van de analyse van het verband tussen klimaatongelijkheid en productie of ziektedruk wordt een indeling gemaakt van de relevantie van de ongelijkheid en van de noodzaak om hier acties op te ondernemen.

Projectnummer 20132
Startdatum 01-09-19
Einddatum 30-06-20
Afgerond Nee
Budget €76.500
Uitvoerder TNO en Inno Agro

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Freesiateelt toekomstproof

Lopend

Doel: Dit levert kennis op voor telers om over te kunnen stappen op een jaarrond goede kwaliteit freesia met toepassing van led belichting. Dit...

Lees meer