Fossielvrije belichte tomatenteelt

Beschrijving

Doel
Als vervolg op het project Totaalconcept duurzaam belichte teelt is het doel van dit project de demonstratie van een (nagenoeg) fossielvrije belichte tomatenteelt. Naast de ontwikkeling van het duurzame teeltconcept wordt direct toepasbare kennis opgedaan over HNT,  over het sturen op plantbalans en de verhouding licht/temperatuur en over het sturen op voeding en watergift.

Toelichting
De kasuitrusting blijft gelijk, met SON-T bovenbelichting en LED tussenbelichting, actieve ontvochtiging en verwarming met een warmtepomp. De helft van de kas wordt uitgerust met steenwol, de andere helft met het innovatie laag volume substraat op basis van houtvezel.
Vanaf de productiefase wordt de plantbalans gestuurd met een vaste licht/temperatuurverhouding. De actieve ontvochtiging wordt gestuurd op basis van een gewenste gewasverdamping en de benodigde laagwaardige warmte voor de warmtepomp. De tussenbelichting en de ontvochtiging van onderaf heeft invloed op de verticale temperatuurverdeling, die daarom ook continu wordt gemonitord .
Een belangrijk onderdeel binnen dit project is de aandacht voor de sturing van het gewas met voeding en watergift. Het laag volume substraat biedt daar in principe meer mogelijkheden voor dan gewoon substraat. Wat het verschil is in beide sturingen zal blijken. Extra aandacht is er voor het fenomeen bladrandjes, dat in het lopende teeltjaar optrad.
De inzet van de LED tussenbelichting wordt onderzocht door variatie in de verticale positie van de belichting. Met behulp van een lijnsensor, die de lichtintensiteit op verschillende hoogte kan meten, een 3D gewasverdeling en lichtonderscheppingsberekening, wordt de belichting geoptimaliseerd.

Het project wordt medegefinancierd door Hortilux, Ludvig Svensson, Cultilene Saint Gobain, De Ruiter Seeds, Hoogendoorn, 2grow, Wireless Value.

Projectnummer 20131
Startdatum 01-08-19
Einddatum 31-10-20
Afgerond Nee
Budget €404.394
Uitvoerder Delphy ism WUR Glastuinbouw en Groen Agro Control

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Freesiateelt toekomstproof

Lopend

Doel: Dit levert kennis op voor telers om over te kunnen stappen op een jaarrond goede kwaliteit freesia met toepassing van led belichting. Dit...

Lees meer