Minimale CO2 uitstoot door minimale verdamping bij tulpenbroei

Beschrijving

Bij de broei van tulpen is een groot deel van het energieverbruik nodig voor de verdamping van water door de planten. Die verdamping zorgt voor transport van voedingselementen uit de voedingsoplossing. Bij te weinig verdamping ontstaat op bepaalde momenten een tekort aan calcium op bepaalde plekken in blad en steel wat leidt tot stengel- en bladkiepen. Het exacte werkingsmechanisme hiervan is (nog) onbekend en tussen cultivars zijn hierin grote verschillen. Daarnaast kan geringe verdamping o.a. ook leiden tot blekere en lichtere bloemen en blad, en kortere en minder zware tulpen. In de praktijk wordt de kas daarom vaak overmatig geventileerd om de RV laag en het vochtdeficit hoog te houden en zo genoemde problemen te voorkomen. Het teveel aan ventilatie kost veel energie om buitenlucht op te warmen en om water te verdampen en af te voeren.

Het doel van dit project is om een dusdanige beheersing van het kasklimaat te krijgen dat er tijdens de broei niet meer verdamping door tulpen plaatsvindt dan nodig is voor kwalitatief goede tulpen. De bevindingen uit eerder onderzoek t.a.v. het moment van de kiepgevoelige fase worden gecombineerd met de bevindingen t.a.v. de verdamping tijdens de kiepgevoelige fase. Dit wordt gedaan in proeven met meerdere cultivars in 4 trekken tussen 15 november en 15 maart. Door de verdamping te beperken wordt vooral het gasverbruik, nodig voor de verwarming van de (buiten)lucht waarmee geventileerd wordt, verminderd. De verwachte reductie in gasverbruik, en daarmee in de uitstoot van CO2, ligt in de orde van 40 – 50%.

Projectnummer 20090
Startdatum 01-10-18
Einddatum 31-05-19
Afgerond Nee
Budget €70.758
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Licht in de Winterlichtkas

Lopend

De winterlichtkas is een nieuw kasconcept (combinatie van kasoriëntatie, glasmaat, diffuus glas, scherm-constructie en doeken en een hoog...

Lees meer

Demo's Fossielvrij

Lopend

Op het IDC in Bleiswijk worden op dit moment 4 demokassen van ca. 350 m2 gerealiseerd. Dit is gefinancierd uit de extra klimaatgelden rondom het...

Lees meer