KasKiesWijzer

Beschrijving

Om de zonne-energie optimaal te kunnen benutten is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd. Zo is in het lopende project “Winterlicht” in de eerste fase een uitgebreide analyse gemaakt van factoren met betrekking tot kasontwerp, materialen en schermen die de toetreding van natuurlijk licht gedurende de winterperiode bepalen. Ook zijn er twee nieuwe NEN normen in de maak v.w.b. het meten van licht door een kasdekmateriaal (de term ‘Haze’ voor het meten van diffuus licht verdwijnt bijvoorbeeld) en het nemen van steekproeven uit een partij glas. Ook zijn er vragen rondom vervuiling en het gebruik van schoonmaakmiddelen t.a.v. coatings.

Voor ondernemers met plannen voor ver/ nieuwbouw is het belangrijk dat deze bestaande kennis op het gebied van toetreding van daglicht toegankelijk en interpreteerbaar wordt voor hun specifieke situatie. Dit project met 4 werkpakketten heeft tot het doel om voor telers betere keuzes mogelijk te maken t.a.v. verschillende (diffuse) kasdek- en schermmaterialen en het kasontwerp t.a.v. lichttoetreding en energieverbruik.

Werkpakket 1:  Inventarisatie van kennis op het gebied van daglichtbenutting

Werkpakket 2:  Interactieve bijeenkomsten

Werkpakket 3: het maken van een naslagwerk analoog aan eerdere ‘gereedschapskisten’

Werkpakket 4:  (optioneel) Interactief naslagwerk

Op basis verzamelde kennis uit de literatuur en de bijeenkomsten zal een interactief web-gebaseerd naslagwerk ontwikkeld worden. Dit naslagwerk is in de basis analoog aan de bekende "Gereedschapskisten" maar heeft ook een interactief gedeelte dat de gebruiker bij de hand neemt en door de verschillende onderwerpen heen leidt. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden op basis van wensen en eisen tijdens het de ontwerpfase van een nieuw te bouwen kas. Vanuit een aantal kernvragen wordt naar kwalitatieve en/of kwantitatieve informatie toegewerkt die beslissingsondersteunend werkt.

 

Projectnummer 20067
Startdatum 01-01-18
Einddatum 31-12-18
Afgerond Nee
Budget €66.993
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Jaarrond paprika met LED

Lopend

Nederland heeft een groot areaal paprikateelt waarmee een groot deel van de Europese markt beleverd wordt. Paprika’s vanuit Nederland zijn echter nog...

Lees meer

De groenste komkommer

Lopend

Jaarrond productie van komkommer zal de marktpositie verbeteren en bijdragen aan de lange termijn rentabiliteit. Assimilatielicht is een voorwaarde om...

Lees meer