KasKiesWijzer

Beschrijving

Om de zonne-energie optimaal te kunnen benutten is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd. Zo is in het lopende project “Winterlicht” in de eerste fase een uitgebreide analyse gemaakt van factoren met betrekking tot kasontwerp, materialen en schermen die de toetreding van natuurlijk licht gedurende de winterperiode bepalen. Ook zijn er twee nieuwe NEN normen in de maak v.w.b. het meten van licht door een kasdekmateriaal (de term ‘Haze’ voor het meten van diffuus licht verdwijnt bijvoorbeeld) en het nemen van steekproeven uit een partij glas. Ook zijn er vragen rondom vervuiling en het gebruik van schoonmaakmiddelen t.a.v. coatings.

Voor ondernemers met plannen voor ver/ nieuwbouw is het belangrijk dat deze bestaande kennis op het gebied van toetreding van daglicht toegankelijk en interpreteerbaar wordt voor hun specifieke situatie. Dit project met 4 werkpakketten heeft tot het doel om voor telers betere keuzes mogelijk te maken t.a.v. verschillende (diffuse) kasdek- en schermmaterialen en het kasontwerp t.a.v. lichttoetreding en energieverbruik.

Werkpakket 1:  Inventarisatie van kennis op het gebied van daglichtbenutting

Werkpakket 2:  Interactieve bijeenkomsten

Werkpakket 3: het maken van een naslagwerk analoog aan eerdere ‘gereedschapskisten’

Werkpakket 4:  (optioneel) Interactief naslagwerk

Op basis verzamelde kennis uit de literatuur en de bijeenkomsten zal een interactief web-gebaseerd naslagwerk ontwikkeld worden. Dit naslagwerk is in de basis analoog aan de bekende "Gereedschapskisten" maar heeft ook een interactief gedeelte dat de gebruiker bij de hand neemt en door de verschillende onderwerpen heen leidt. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden op basis van wensen en eisen tijdens het de ontwerpfase van een nieuw te bouwen kas. Vanuit een aantal kernvragen wordt naar kwalitatieve en/of kwantitatieve informatie toegewerkt die beslissingsondersteunend werkt.

 

Projectnummer 20067
Startdatum 01-01-18
Einddatum 31-12-18
Afgerond Nee
Budget €66.993
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Licht in de Winterlichtkas

Lopend

De winterlichtkas is een nieuw kasconcept (combinatie van kasoriëntatie, glasmaat, diffuus glas, scherm-constructie en doeken en een hoog...

Lees meer

Demo's Fossielvrij

Lopend

Op het IDC in Bleiswijk worden op dit moment 4 demokassen van ca. 350 m2 gerealiseerd. Dit is gefinancierd uit de extra klimaatgelden rondom het...

Lees meer

Glasaardbei Toekomstbestendig

Lopend

In de afgelopen 10 jaar is het areaal glasaardbei verdubbeld (nu ruim 400 ha). Gezien de ontwikkelingen wordt verwacht dat het areaal in de komende 10...

Lees meer