Robert Solleveld nieuwe projectleider Het Nieuwe Telen

Robert Solleveld (40 jaar) is op 1 september in dienst getreden bij Glastuinbouw Nederland als projectleider voor Het Nieuwe Telen. Hij volgt daarmee Aat Dijkshoorn op die deze functie om gezondheidsredenen onlangs heeft neergelegd. Robert is afkomstig uit De Lier en voormalig paprikateler.

Na een lange carrière als ondernemer in de glastuinbouw, is Robert Solleveld actief geweest binnen diverse functies, allemaal gerelateerd aan de glastuinbouw. “Wat deze functies – onder andere bij Agro Energy en Rabobank - met elkaar gemeen hadden, is dat ik samen met de telers de sector een beetje verder probeerde te helpen”, zegt Robert op zijn eerste werkdag bij Glastuinbouw Nederland.

Verdere verduurzaming
In zijn nieuwe functie hoopt hij met zijn achtergrond als paprikateler en de reeds opgedane ervaringen, een steentje bij te kunnen dragen aan de verdere verduurzaming van de sector. “Want als iedereen een stapje vooruit zet, komen we met zijn allen verder. Uitdagingen genoeg in ieder geval, met name binnen het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron en ook binnen Het Nieuwe Telen als belangrijk onderdeel daarvan.”

Meer nieuws Het Nieuwe Telen