Project ‘Aardbei Fossielvrij’ definieert doelstellingen voor duurzame teelt

Het project ‘Aardbei Fossielvrij’ richt zich op het beantwoorden van de vraag: hoe ziet de fossielvrije en duurzame teelt van aardbei eruit. Daarbij zijn de verschillende balansen van Het Nieuwe Telen op het niveau van het gewas en van de kas goed op elkaar afgestemd, zodat er een stabiele en hoge productie van een goede kwaliteit wordt bereikt en de gewasbescherming vindt biologisch plaats. Het project werd op 9 oktober gestart met een (digitale) workshop in aanwezigheid van acht telers en vertegenwoordigers van Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw en Delphy.

Het project kent drie fasen, namelijk:

  1. Het opstellen van een schets op hoofdlijnen van de toekomstige aardbeiteelt, die voldoet aan de principes van Het Nieuwe Telen;
  2. Het inventariseren van onderzoeksresultaten en praktijkkennis;
  3. Het aangeven van de stappen die moeten worden gezet voordat een fossielvrije en duurzame aardbeiteelt in de praktijk mogelijk is.

De aardbeientelers die deelnamen een de workshop beschreven in twee opeenvolgende spreekrondes hun huidige teeltsysteem en hun visie op de fossielvrije en duurzame kas van de toekomst.

Smaak en grofheid
De hoogste prioriteit wordt gegeven aan ‘de genetica’ om tot rassen te komen die goede resistenties tegen ziekten en plagen hebben en een vruchtkwaliteit bezitten die niet alleen wordt bepaald door stevigheid en houdbaarheid, die nu leidend zijn, maar ook door smaak en voldoende grofheid (om arbeid te besparen).
Op dit moment is rendement leidend en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Dit is een combinatie van laag energiegebruik, hoge en stabiele productie en een jaarrond stabiele arbeidsbehoefte. Op dit moment worden verschillende teeltsystemen met verschillende plantdata gecombineerd (belicht, onbelicht, tunnels, buitenteelt). Belichte en onbelichte teelten zijn naast elkaar nodig om de warmte van de belichte teelt te gebruiken in de onbelichte teelt.

CO2-behoefte
Terwijl momenteel de principes van Het Nieuwe Telen nog maar beperkt zijn doorgevoerd, zal dat in de toekomst anders zijn. Niet alleen vanuit energetisch oogpunt, maar ook vanwege gewasfysiologisch oogpunt (de diverse plantbalansen). Energiepieken moeten worden weggenomen en er zullen oplossingen moeten worden gevonden voor de CO2 behoefte als niet-fossiele energiebronnen worden gebruikt. Ook zal het gebruik van assimilatiebelichting toenemen. Uitgaande van de gewasbehoefte moet de technologie worden gerealiseerd. Tot slot zal een verder doorgevoerde biologische gewasbescherming noodzakelijk zijn.

Ruime blik
Het project wordt voortgezet met het inventariseren van onderzoeksresultaten en praktijkkennis, waarvoor naar afgeronde en lopende proeven zal worden gekeken. Tussen wat onderzoekers willen en al weten zal een gat zitten, zo is de verwachyting. In de laatste fase van het project wordt gekeken naar de stappen die noodzakelijk zijn voordat een fossielvrije en duurzame aardbeienteelt in de praktijk mogelijk is. Hierbij wordt met een ruime blik naar verschillende teeltstrategieën gekeken. De telers blijven bij de voortgang van het project betrokken.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen