‘Meer schermen en minder luchten is een kwestie van durven’

Paprikateler Kevin Kleyweg, van Kwekerij de 3Hoek uit Hoek van Holland, schermde ook tijdens de hittegolf alle nachten consequent met twee schermen 80-80% tegen uitstraling. Hij begrenst zijn raamstand overdag op 50-45% en ziet dat de temperatuur niet hoger is dan bij zijn collega’s die 100-100% luchten, maar hij houdt wel veel meer vocht in de kas. De theorie kwam vanuit zijn leergroep bij de cursus Het Nieuwe Telen, de praktijk wilde hij zelf ervaren.

Een logische vraag is hoe hij deze stap heeft durven zetten, omdat de meeste telers terughoudend zijn uit angst voor een te hoge temperatuur in de kas. “Je leert pas iets als je het zelf doet, het zelf ervaart. Bij de leergroep Paprika van het Nieuwe Telen kwam dit vorig jaar al aan bod. Toen hadden we ook een periode met extreme temperaturen en ben ik de raamstand al naar 70-80% gaan brengen. Ik constateerde weinig verschil in temperatuur in de kas. Vervolgens ga je kijken hoe ver je kunt gaan. Wanneer treden die temperatuurverschillen wel op?” Het belangrijkste voordeel is dat Kevin het vocht en de CO2 beter in de kas houdt. “Een paprikaplant vindt dat namelijk wel lekker voor een optimale groei.”

Vochtigheid buitenlucht
Zo vlak na de record-hittegolf van augustus kijkt de paprikateler met een goed gevoel terug op zijn teeltstrategie gedurende die zomerweken. “Maar aan het eind van het jaar gaan we uitgebreid evalueren.” Een voorzichtige conclusie durft Kevin echter al wel te trekken. “Ik neig naar de gulden middenweg als optimale plaatje. Soms moet ik deze strategie beslist toepassen, soms ook niet. Dat is afhankelijk van de vochtigheid van de buitenlucht; is die lucht droog dan moeten we de luchtramen knijpen.” Om daar gericht op te kunnen sturen wordt bij Kwekerij de 3Hoek op de meteomast een meter geïnstalleerd die de RV buiten meet. “Bij 45-50% raamstand leg je de luchtramen in de kas al ‘plat’ en houd je een stuk makkelijker je vocht in orde, dat is belangrijk om te weten.”

Etmaaltemperatuur een uitdaging
Kevin Kleyweg verwacht niet dat de resultaten bij het ene ras anders zullen zijn dan het andere. “Teelttechnisch zitten er geen grote verschillen tussen de paprikarassen. Het type kas is wel van belang. Bij een te lage kas wordt het risicovoller om op deze manier te telen.”
Afsluitend stelt Kevin dat zijn bedrijf goed door de hete weken is gekomen. “De medewerkers hebben halve dagen gewerkt. Voor het gewas was het met een week etmaaltemperatuur van 26,5°C best een uitdaging in de wetenschap dat 23°C de ideale kastemperatuur is voor paprika.”

Klik hier voor het geactualiseerde cursusaanbod van Het Nieuwe Telen.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen