Leergroep paprika verkort de leercurve en kiest voor planmatig telen

Dit jaar komt een groep van tien paprikatelers voor het vierde seizoen bij elkaar om van elkaar te leren hoe ze de principes van Het Nieuwe Telen steeds beter kunnen toepassen in hun teelt. In het voorjaar neemt de instraling niet alleen heel snel toe, maar zijn de verschillen van dag tot dag zeer groot. In de afgelopen weken varieerde de instraling van 250 tot 1.400 Joule/cm2.dag. En in de komende vier weken zullen de verschillen nog veel groter worden. De uitdaging is om deze grote overgangen voor het gewas op te vangen.

Planmatig telen met een constante RTR
Daarvoor hebben de leergroep-deelnemers een plan gemaakt door te werken met een constante RTR (Ratio Temperature Radiation), één van de handvatten die Het Nieuwe Telen biedt. Elke dag wordt de etmaaltemperatuur in een constante verhouding afgestemd op de lichtsom van die dag. Op deze manier veert de temperatuur continu in dezelfde verhouding mee met de instraling, waardoor van dag tot dag balans op de assimilatenbalans ontstaat. De aanmaak van assimilaten wordt afgemeten aan de lichtsom, het verbruik aan de etmaaltemperatuur. Dit wordt ook wel telen met een constant RTR  genoemd.

Dashbord maakt monitoring eenvoudig
Om de gerealiseerde RTR eenvoudig te kunnen volgen, maakt de groep gebruik van de module Plantbalans in LetsGrow. Hiermee kunnen ze niet alleen hun eigen prestaties volgen, maar ook de verrichtingen van hun collega’s in de groep. In het dashbord Plantbalans staat onder andere de grafiek van de bijgaande figuur. Op een heel eenvoudige manier kunnen de deelnemers monitoren hoe goed ze de balans voor het gewas op voorhand weten te behouden. De groene lijn is de streeflijn, die op basis van ervaring van voorgaande jaren is vastgesteld. De basistemperatuur (het snijpunt met de Y-as  oftewel de denkbeeldige etmaaltemperatuur als er geen licht is) van deze streeflijn is 19°C. De RTR, oftewel de variatie in etmaaltemperatuur per 1000 Joule/cm2.dag, is 1,5°C. Daarmee is de etmaalstreeftemperatuur 20,5 bij 1000  Joule/cm2.dag, 22 C bij 2000  Joule/cm2.dag, en 23,5 C bij 3000  Joule/cm2.dag. De punten in de grafiek horen ieder bij één dag. En de rode lijn vormt de gemiddelde gerealiseerde RTR, dus het gemiddelde van de rode punten.

Leercurve verkorten met een constante koers
Door met een constante temperatuur-lichtverhouding te werken, maakt het volgen en verbeteren van de teelt makkelijker. Een rechte koers is eenvoudig te herhalen en te vergelijken. Doordat de beperkende factor op deze manier ook beter te achterhalen is, kan de teeltstrategie ook sneller worden verbeterd, met een nieuwe constante koers. Het telen met een constante temperatuur-lichtverhouding is ook heel eenvoudig over te dragen aan onervaren collega’s. Deze manier van werken is veel tuinders misschien niet eigen, maar de ervaring leert dat het zijn vruchten afwerpt en veel rust creëert door met een objectieve meting te anticiperen in plaats van achteraf te reageren op de stand van het gewas.

Naar een krachtig en weerbaar gewas
Zoals in de grafiek is te zien, liggen alle rode punten heel dicht op de rode lijn. En de rode lijn ligt heel dicht op de groene lijn, dus de streef RTR wordt zeer constant gerealiseerd. Voor het gewas betekent dit dat elke dag het verbruik in balans is met de aanmaak van assimilaten. Hierdoor kan het gewas van dag tot dag evenwicht creëren tussen vegetatieve en generatieve groei en ondersteunt dit ook evenwicht tussen zetting en oogst van vruchten. De praktijk leert dat door op deze manier te anticiperen op wisselingen van instraling, correcties van de groei achteraf veel minder frequent nodig zijn. Tenslotte bevordert deze balans ook een constante wortelgroei. Al deze effecten leiden naar de groei van een sterk weerbaar gewas dat bestand is tegen weersovergangen en minder vatbaar is voor schimmels en insecten. Bovendien is het risico op waterstress of overmatige worteldruk ook minder groot. Dit is gunstig om bijvoorbeeld het optreden van binnenrot, neusrot en stengelfusarium te verminderen. Met andere woorden telen met een constante RTR draagt bij aan een duurzame teelt. Het gewas staat altijd klaar om het licht om te zetten in een hoge productie met een goede kwaliteit, met minimale inzet van CO2, water, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Meer eenvoudige handvatten HNT
Wie zich hier verder in wil verdiepen kan zich aanmelden voor een cursus: Academy: Kas als Energiebron.
En wilt u als tuinder ook in uw kracht worden gezet, bekijk dan de digitale kantinebijeenkomst versnelling van de leercurve: Webinars HNT terugkijken: Kas als Energiebron. Wie hier meer over wil lezen kan de Nederlandse uitgave van het boek Plant Empowerment bestellen in de webshop: Plant Empowerment The basic principles - Plant Empowerment

Meer nieuws Het Nieuwe Telen