Investeringen maken chrysantenteelt zonder gas technisch mogelijk

Marcel Raaphorst (WUR)

Bij Delphy Improvement Centre zijn in 2017 en 2018 met financiering van Kas als Energiebron, ChrIP en leveranciers, negen energiezuinige chrysantenteelten uitgevoerd met als doel te komen tot de perfecte chrysant.

De volgende doelstellingen vormden de basis van de negen teeltrondes:

  • Een warmtegebruik van maximaal 15 m3/(m2.jaar) aan aardgasequivalenten (ae);
  • Deze warmte dient volledig te worden onttrokken uit warmteoogst (koeling) en de elektriciteit voor de warmtepomp;
  • Een CO2-gebruik van 25 kg/(m2.jaar);
  • Een elektriciteitsgebruik voor belichting van 121 kWh/(m2.jaar);
  • 5% meer productie ten opzichte van de praktijk.

Kwaliteit takken steeds beter
De belangrijkste middelen om deze doelstelling te bereiken zijn hybride belichting, diffuus glas met twee AR-coatings, een extra energiedoek, luchtbehandelingskasten, een warmtepomp en bronpompen. De teelten zijn uitgevoerd onder de naam ‘De Perfecte Chrysant’ (DPC). De gerealiseerde gebruiken van warmte blijken lager te zijn dan de doelstelling. De hoeveelheid geoogste warmte (koeling) is juist veel hoger en de belichting is in de loop van het project steeds vaker ingezet. Verneveling heeft de hoeveelheid warmteoogst verhoogd.
De 5% hogere productie is slechts bij drie van de negen teelten gelukt en na aanvankelijke kritiek is de kwaliteit van de takken in de loop van het project steeds beter beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat het technisch mogelijk is om met een investering in luchtbehandelingskasten, warmtepomp en bronpompen, een extra scherm en hybride belichting chrysanten te telen zonder gas (behalve voor het stomen).

Meer nieuws Het Nieuwe Telen