Gebruikspieken in paprikateelt te voorkomen in 2SaveEnergykas

Frank Kempkes (WUR)

In de zoektocht naar reductie van het energiegebruik om de Nederlandse glastuinbouw in de toekomst fossielvrij te kunnen laten produceren, is de 2SaveEnergy kas al behulpzaam gebleken. Daarbij bleek het mogelijk een grote besparing ten opzichte van de praktijk te behalen zonder dat dit negatieve effecten op de productie had. Afgelopen jaren zijn er diverse gewassen geteeld in de 2SaveEnergykas. Onlangs verscheen het eindrapport van het onderzoek ‘Pieken zonder pieken en voor de piek uit’ naar het voorkomen van gebruikspieken in de teelt van paprika.

Om het gebruik verder te reduceren is de isolatie van de kas verhoogd met een dubbel gealuminiseerd scherm en is door de toepassing van een warmtepomp bij het ontvochtigen ook latent warmteverlies verminderd.
Het kasklimaat is op een energiezuinige manier geregeld en is gestuurd op de verhouding tussen lichtsom en etmaaltemperatuur. Belangrijk onderdeel in dit project is het sturen op een dagelijks maximaal energiegebruik om piekgebruiken te voorkomen. De maatregelen hebben het warmtegebruik verminderd. Daarbij is de productie van paprika lager dan verwacht maar hier is geen eenduidige oorzaak en verklaring voor te geven. De productkwaliteit viel niet mee, maar dat was dat teeltseizoen ook op de praktijkbedrijven het geval.

Verwachtingen waargemaakt
Een eigenschap van de 2SaveEnergie kas is dat bij instraling in het voorjaar de temperatuur van de kas snel en hoog kan oplopen. Er vindt minder energie-uitwisseling via het kasdek plaats. Gevolg is dat dit moet worden opgevangen door de ventilatie strategie. De 2SaveEnergy kas maakte voor de paprikateelt de verwachtingen met betrekking tot het energiegebruik in het onderzoeksjaar meer dan waar. Het energiegebruik kwam uit op 11 m3/m2, terwijl het praktijkbedrijf waarmee is vergeleken, op ruim 30 m3/m2 uitkwam.
De beschikbaarheid van zuivere CO2 heeft het warmtegebruik waarschijnlijk sterk verlaagd. Terwijl de praktijk in de zomer wekelijks toch zeker 0.3 m³/m² gebruikt, is bij 2SaveEnergy geen aardgas verstookt om CO2 te doseren. Overigens is ook de dosering van zuivere CO2 bij de 2SaveEnergy kas beperkt gebleven met een behoudende maximale doseercapaciteit van 125 kg/(ha.uur). Indien de benodigde warmte met een aardgasketel zou zijn opgewekt, dan zou daar 4,1 van de gedoseerde 25,7 kg uit kunnen worden gehaald.

Leermoment
De doelstelling om gebruikspieken te voorkomen is in het bewuste teeltseizoen gehaald. Daarbij is wel het leermoment geweest dat de gebruikspieken (op dagbasis) vaak helemaal niet in een koude periode vallen maar juist in perioden met somber weer met wind en neerslag bij temperaturen rond de 0°C. De natuur helpt dan binnen het etmaal niet om met de zon de kas gratis op te warmen. De ervaringen met de pieken hebben ook laten zien dat dit gewastechnisch (nog) niet tot problemen heeft geleid en het dus zeker tot de mogelijkheden behoort om pieken op te vangen.

Het eindrapport van het project ‘Pieken zonder pieken en voor de piek uit’ is te vinden in de bijlage.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen

In Memoriam Aat Dijkshoorn

Deze week ontvingen wij het trieste bericht dat onze collega Aat Dijkshoorn op 10 februari is overleden. Hij was een bekende voor velen in de...

Lees meer