Cursus Weerbaar telen chrysant start in januari

In het nieuwe jaar starten enkele nieuwe cursusgroepen ‘Weerbaar Telen’. Door enthousiaste reacties van telers wordt er ook een cursus voor chrysantentelers gestart.

Inhoud cursus
Tijdens deze cursus worden de relaties en de samenhang van verschillende onderdelen van het teeltsysteem besproken, met als doel tot een weerbaarder gewas en teeltsysteem te komen. De adviseurs en cursusleiders bekijken de handigheden en onhandigheden die zij tegenkomen in de praktijk. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: grond, water, kasklimaat, bemesting, plantsapmetingen, drogestof en plantversterkers. Daarnaast komt de werking van het afweer- en verdedigingssysteem van planten tegen ziekten en plagen aan bod.

Rol van plantweerbaarheid
De cursus geeft inzicht in de rol van plantweerbaarheid op de plantgezondheid van het gewas. Tevens wordt geleerd hoe de plantweerbaarheid kan worden beïnvloed. Deze leergroep is bedoeld voor telers, teeltmanagers en teeltassistenten, inclusief medewerkers van veredelaars.
De cursussen worden gegeven door Wilma Windhorst (Agropoli/Biocontrole) en René van Gastel (Groeibalans) aangevuld met specialisten plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland en chrysantenadviseurs van Delphy.

Data en locatie
De startdatum is dinsdagmiddag 5 januari 2021. De data van de volgende bijeenkomsten zijn: 19 januari, 2 en 16 februari 2021.
De cursussen vinden plaats bij Agropoli (Hazerswoude) of bij voldoende belangstelling in andere delen van het land, ook bij u in de regio. Momenteel worden de cursussen ook digitaal gegeven in verband met de coronamaatregelen.
De kosten bedragen €500,00 per deelnemer. Voor medewerkers is 50% subsidie via Colland mogelijk. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen