BEST-kas voldoet in eerste jaar aan de doelstellingen

Frank Kempkes, Jan Janse, Marcel Raaphorst, Alexander Boedijn en Erik van Os (WUR)

Buitengewassen worden meer en meer onder beschermende omstandigheden gekweekt om oogst en kwaliteit te verzekeren. De ontwikkeling in kassen vindt met name plaats in kassen voor veel energie vragende teelten. In 2018 is gezamenlijk met de consortium partners een kas ontwikkeld voor gewassen met een lagere energiebehoefte om met minder energie (klimaatneutraal) te telen en een hogere productie te realiseren. Framboos is als pilot gewas gekozen, andere gewassen zijn echter ook mogelijk.

Er is gekozen voor een noppenfoliefilm op een kas met doorlopende nokluchting van twee kappen van 7.5 m breed en 26 m lang. Er is een energiescherm aangebracht en het teeltsysteem bestond uit vierkante 7.5 L containers die op een hangende teeltgoten werden geplaatst. Het klimaat is geregeld volgens de principes van het Nieuwe Telen.

Doelstellingen voldaan
De BEST-kas (Berry Energy Saving Technology) heeft in het eerste jaar aan de doelstellingen voldaan. Er was een laag energieverbruik (5.7 m3/m2 ten opzichte van een verwachte 5-8 m3/m2), een hoge productie (7.1 kg/m2 t.o.v. een verwachte 6 kg/m2) en goede teelt in potten op goten dat recirculatie van het drainwater mogelijk maakt.
Er zijn twee teelten uitgevoerd met het ras Diamond Jubilee, de eerste teelt van 8 januari 2019, met bloei vanaf eind februari en de eerste oogst op 11 april en een doorloop tot het einde op 17 juni. De tweede teelt is geplant op 5 juli met een eerste oogst op 28 augustus en een doorloop tot 31 oktober 2019.

Lagere investering
De noppenfolie kas had een goed uniform klimaat waarin een goede kwaliteit (hoog suikergehalte, goede houdbaarheid) framboos is geteeld. De plantdichtheid (van 1.8 canes/m2 in de eerste teelt naar 2.02 en 2.22 canes/m2 in de tweede teelt) was nog niet optimaal en dient verder te worden geoptimaliseerd.
De economische analyse laat zien dat een noppenfoliekas economisch een lagere investering heeft als een glazen kas, maar dat vooral het binnenklimaat (lagere maximum temperaturen in de zomer) beter is; er is meer ventilatiecapaciteit. Een enkel foliekas is vergelijkbaar met de noppenfoliekas, maar wat gevoeliger voor een hogere energieprijs. Als de IR transmissie verder omlaag kan worden gebracht, zal de concurrentiepositie van de noppenfoliekas verder verbeteren.

Dit ‘proof of principle’ project, een publiek private samenwerking (pps) van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, is tot stand gekomen door Rovero Systems, RKW-HYPlast, Peter Dekker Installaties, Ludvig Svensson, Metazet Formflex, Modiform, Genson Soft Fruit Plants, Berryworld Europe, het programma Kas als Energiebron en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen