25e cursus Het Nieuwe Telen voor niet-telers afgerond

Marc van Stokkum

De 25ste groep niet-telers heeft op 17 juni in Huissen (Gelderland) met succes de driedelige cursus Het Nieuwe Telen (HNT) afgerond. Deelnemers aan deze cursus waren accountmanagers van Grodan Teeltoplossingen, salesmanager van ITB Climate Klimaatbeheersingsystemen en adviseur Schoenmakers Advies en Training. De focus van deze cursus ligt op de hoofdlijnen van het telen in kassen, het balansdenken en het principe ‘eerst begrijpen, dan handelen’.

Niet telers, zoals kassenbouwers, installateurs en systeemleveranciers worden soms geconfronteerd met opdrachtgevers die het idee hebben dat het telen in kassen alleen succesvol is bij hoge investeringen. Het Nieuwe Telen is echter juist gericht op het telen van weerbare en productieve gewassen. Hiervoor is inderdaad een investering nodig, maar dan op het gebied van kennis van de natuurkundige en fysiologische processen in de kas en van het gewas.

Begrijpen van processen
De praktijk wijst uit dat HNT niet alleen een weerbaar gewas oplevert, maar ook meehelpt aan het bereiken van de doelen voor 2030; een hoger rendement, een verlaging van de energiebehoefte van de kas en bijvoorbeeld een significante reductie van ziekte- en plaagontwikkeling. Daarmee een besparing op de kosten, een vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten en het optimaliseren van de voedselveiligheid
Het viel de deelnemers op dat HNT een totaal andere manier is van denken én dat het implementeren daarvan draait om het begrijpen van de processen in en rond de plant én de kas.

Meerwaarde HNT
In de evaluatie schreef een van de deelnemers: ‘Wanneer ik over de vloer kom bij tuinders vind ik het leuk om over het kasklimaat te sparren. Wanneer je iets kunt toepassen wat je hebt meegenomen vanuit HNT en hierover van gedachten kan wisselen met de tuinder, zijn ze hier meestal content mee. Een specifieke tuinder waar ik kom maakt gebruik van de principes van HNT. Hij is bijvoorbeeld erg bezig met het schermen, hij heeft ook een pyrgeometer boven zijn scherm. Naar zijn zeggen kijkt hij er iedere dag naar en vertrouwt hij deze meter inmiddels volledig.’ Een andere reactie: ‘Mede door deze cursus te volgen kan ik de principes delen met mijn collega’s. Dát vind ik de meerwaarde van HNT.’

Na de zomervakantie gaat een nieuwe reeks cursussen HNT van start voor diverse doelgroepen. Het cursusaanbod is te vinden op: Cursusaanbod: Kas als Energiebron

Meer nieuws Het Nieuwe Telen