1.40 m padbreedte meest gunstig voor o.a. lichtonderschepping en cumulatieve groei gewas

Het schaarse winterlicht moet zo goed mogelijk worden benut in kassen. Naast de technische innovatie in de Winterlichtkas, waar het gelukt is om 10% meer licht op het gewas te krijgen dan in een standaardkas, is de benutting van dat licht door het gewas ook van belang. Met een hoge draad komkommergewas als voorbeeld is via gewasmanagement de lichtbenutting geoptimaliseerd.

Modelsimulaties
Allereerst zijn via modelsimulaties voor lichttoetreding en gewasgroei verschillende scenario’s doorgerekend. Op basis hiervan is gekozen voor drie verschillende behandelingen op drie goten in de 2SaveEnergyKas in 2016. De gewassturing gebeurde zowel door variatie in rijbreedte, plantafstand als via gewassturing door jong blad te plukken (in de kop) en vruchtdunning.

Smal pad meeste lichtonderschepping
De producties, het aantal vruchten en het gemiddeld vruchtgewicht verschilden tussen de 1.4 en 1.8 meter, rond de 108.5 kg per vierkante meter weinig, maar de 1.6 m gootafstand bleef met 103 kg zo’n 5% achter. Het is opvallend dat bij beide teelten de middelste padbreedte van 1.60 m de laagste productie heeft. Analyse van de resultaten met INTKAM liet zien dan een padbreedte van 1.40 m het meest gunstig is voor lichtonderschepping (hoogste extinctie coëfficiënt), fotosynthese en cumulatieve groei van het gewas, gevolgd door padbreedtes van 1.60 en 1.80 m, wat voor beide teelten zo zou zijn.

Grote invloed gewasmanagement
De uiteindelijke productie wordt bepaald door de drogestofverdeling tussen vegetatieve en generatieve (vruchten) delen van het gewas. De generatieve sinksterkte was bij beide teelten het laagst voor de middelste padbreedte van 1.60 m door de aanwezigheid van minder vruchten. Hierdoor is relatief minder drogestof naar de vruchten gegaan. Dit leidde uiteindelijk tot de laagste productie voor de middelste padbreedte van 1.60 m. Het is niet duidelijk waarom een padbreedte van 1.6 m leidt tot een lagere bodembedekking; wel is duidelijk dat ten gevolge hiervan een lager aantal vruchten is uitgegroeid. Dit laat zien dat gewasmanagement een grote invloed heeft op de uiteindelijke productie.

Op de foto’s : 1.40 meter behandeling op 3 momenten in de teelt vanaf het midden van het pad vanaf de tralie.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen