Tools Het Nieuwe Telen

Weblectures

De diverse aspecten uit Het Nieuwe Telen worden in korte weblectures (filmpjes) behandeld. De onderwerpen van deze weblectures zijn: het psychrodiagram, praktische toepassingen van HNT en de plantbalansen.

Uitstralingsmonitor

Met de Uitstralingsmonitor (uitleg gebruik) simuleer je de gevolgen van uitstraling voor het verticale temperatuurprofiel in je gewas en voor de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas. De monitor is gebouwd door Wageningen University & Research en is gefinancierd door Kas als Energiebron en leveranciers uit de club van 100.

Rekentool

De kern van HNT bestaat uit het toepassen van de vocht- en energiebalans. Op basis van eenvoudige modellen zijn deze voor een aantal situaties uitgewerkt. Je kunt zo gevoel krijgen voor een aantal natuurkundige processen die van belang zijn bij het sturen van het kasklimaat. In de Rekentool die in opdracht van Kas als Energiebron is ontwikkeld door LetsGrow.com kun je 'spelen' met vocht, energie en isolatie.

Psychrodiagram

Voor een beter begrip van het sturen van klimaat en het omgaan met vocht is kennis van het Psychrodiagram zeer behulpzaam. Zowel in het handboek als in de weblectures wordt het gebruik van het psychrodiagram toegelicht. In de online tool van Let’s grow kunt u waarden opzoeken in het psychrodiagram.