CO2 uit buitenlucht - evaluatie van de Antecy pilot

Beschrijving

CO2 voorziening is een cruciale randvoorwaarde voor een klimaatneutrale glastuinbouw. Het bedrijf Antecy heeft een Air Capture technologie ontwikkeld gebaseerd op adsorptie van CO2 uit lucht op geïmpregneerde actieve kool en desorptie van de CO2 middels een combinatie van temperatuurverhoging en vacuüm condities. Op basis van deze technologie is door Antecy een pilot plant ontwikkeld.

Doel

Evalueren van de technologie van Antecy om CO2 af te vangen uit lucht; testen van de pilot plant en analyse.

Aanpak

WP1 – Installatie Pilot Plant

In dit eerste WP wordt de pilot plant geïnstalleerd: hij moet opgebouwd worden en utilities worden aangesloten. De correcte werking van de pilot wordt vastgesteld in samenwerking met een operator van Antecy. De zogenoemde ‘basis case’ wordt vastgesteld en  het test programma zal worden gedefinieerd.

WP2 – Evaluatie werking Pilot Plant

In dit WP wordt het test programma uitgevoerd met de pilot installatie om de prestaties van het systeem te bepalen. De metingen dienen als basis voor een eerste orde kostenschatting in WP3. In het test programma worden twee methodes voor desorptie onderzocht: met vacuüm en met stoom. Het testprogramma heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bepalen van de CO2 opname capaciteit van de sorbent en de snelheid van opname en afgifte van CO2 door de sorbent.
  • Het bepalen van de concentratie van de geproduceerde CO2 en hoeveelheid waterdamp
  • Het bepalen van het energieverbruik per ton geproduceerde CO2:
  • Het bepalen van de stabiliteit van het sorbent materiaal over een langere periode (~25 cycli), zowel die van het adsorptie materiaal (capaciteit) als wel de totale performance van de installatie.

WP3 – Analyse resultaten

In dit WP worden de test resultaten geanalyseerd. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met op amine gebaseerde systemen. Indien mogelijk, zullen aanbevelingen worden gedaan om het systeem te verbeteren. De verkregen getallen worden vervolgens gebruikt om een eerste orde schatting te doen van de kosten per ton CO2 die aan de kas wordt geleverd voor een opgeschaalde installatie.  De verkregen resultaten worden tenslotte gebruikt om aanbevelingen te doen voor het inrichten van een vervolgproject met een opgeschaalde pilot installatie.

De investering in de pilot plant (€ 2.240.000) behoort niet tot dit project. Antecy stelt die ter beschikking voor de test en analyse. 

Resultaten

Antecy is gefuseerd met Climeworks waarbij uiteindelijk de pilot installatie niet meer ter beschikking is gesteld. Hierdoor is dit project niet tot uitvoering gekomen.

Projectnummer E19003
Startdatum 01-12-19
Einddatum 01-07-20
Afgerond Ja
Budget €112.000
Uitvoerder TNO

Onderzoek en projecten CO2

BEST kan beter

Afgerond

De BEST (Berry Energy Saving Technology) kas (voorheen noppenfoliekas, ca 500 m2 onderdeel van het IDC energie bij WUR glas) maakt de verwachtingen...

Lees meer