Aardbei in balans met verse doordragers

Beschrijving

Doel:

Het doel is om een teeltconcept te ontwikkelingen waarbij een doordragende aardbei in balans wordt geteeld en waarbij een sterke besparing wordt gerealiseerd op warmte, CO2 , chemische gewasbescherming en nutriënten. Met de opgedane kennis kunnen telers hun eigen teelstrategie aanpassen t.a.v. o.a. gebruik minimumbuis, etmaalstrategie en schermgebruik.

Toelichting:

Het areaal aardbei verschuift van buiten naar de kasteelt en kenmerkt zich door relatief lage etmaal temperaturen. Omdat dit gewas nog relatief kort in de kas wordt geteeld valt nog veel te besparen op de input van energie en CO2. Daarbij wordt er in de aardbeienteelt steeds meer gekeken naar doordragers, waarbij het telen in balans om aandacht vraagt. In tegenstelling tot de huidige meest toegepaste teelt (junidragers), vindt de bloemaanleg continu plaats gedurende de teelt. Een belangrijke eye-opener in deze teelt was dat de niet gekoelde planten (nieuw type plantmateriaal) het best presteerden. Doordragers met een vlak oogstprofiel zijn vrij uniek en bieden vele voordelen rondom sturing van de energiebalans, productiespreiding en arbeidsplanning. Een goede basis van het uitgangsmateriaal is van belang voor een gelijkmatige groei en vruchtzetting. Voor dit project wordt gekozen voor uitgangsmateriaal uit de kas ipv buiten.

Uit eerder onderzoek kwamen de volgende vragen waar telers graag een antwoord op zien om hun teelt verder te verduurzamen:

  • Hoe moet een verse doordrager stek geteeld worden?
  • Welke licht: temperatuur verhouding moet je aanhouden?
  • Hoe kun je source-sink in balans brengen?
  • Hoe kan CO2 optimaal worden ingezet, gezien de assimilatenvraag van het gewas?

Aanpak:

WP 1 Doordragerteelt in balans:

Start is in het voorjaar in een afdeling van 150 m2 en wordt uitgerust met twee schermen, verneveling en 3 doordragende rassen. Er wordt geteeld vanuit een vaste licht:temp verhouding. In de eerste fase van de teelt licht de focus op een optimale teeltstrategie met een minimale warmte input. De etmaaltemperatuur wordt bepaald afhankelijk van het licht. In de tweede fase van de teelt ligt de focus op het besparen van CO2, waarbij de maximale doseercapaciteit 150 Kg/ha/u is. Naast de standaard metingen wordt ook de uitgroeiduur, de totale droge stof productie en verdeling vastgesteld.

WP2 Fotosynthese, onderhoudsademhaling en assimilatenbalans:

Om de eerdergenoemde plantfysiologische principes (source-sink balans) van het gewas te kunnen kwantificeren, zullen gedetailleerde fotosynthesemetingen uitgevoerd worden om de licht- en CO2-respons van aardbei vast te leggen. Hiernaast zullen er metingen uitgevoerd worden om een inschatt-ing te kunnen maken van de temperatuurgevoeligheid van de netto-fotosynthese en de donkerademhaling van bladeren overdag en ‘s nachts. De temperatuursrespons van de donkerademhaling is tot dusver een belangrijke onbekende in de aardbeienteelt. Bij een beperkte respons kunnen deze metingen de acceptatie voor een hogere nachttemperatuur (minder afluchten warmte) bevorderen.

Projectnummer 20145
Startdatum 01-03-20
Einddatum 30-04-21
Afgerond Nee
Budget €209.733
Uitvoerder Delphy i.s.m. Peter Geelen Plantmonitoring.nl

Onderzoek en projecten CO2

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in…

Lees meer