Update onderzoek plantbalans bromelia

Stefan van den Boogaart (Plant Lighting BV)

In dit artikel bespreekt Stefan van den Boogaart (Plant Lighting BV) het onderzoek Plantbalans bromelia: optimale benutting van licht en warmte. De achterliggende gedachte is dat door vraag naar (sink) en het aanbod van (source) assimilaten in balans te brengen, de teelt het meest efficiënt verloopt en energie zo goed mogelijk benut wordt.

Idealiter voorziet de belichting in het grootste gedeelte van de warmtevraag, zonder dat overtollige warmte hoeft te worden afgelucht (waarbij ook CO2 verloren gaat). In iedere proefkas wordt een ander temperatuurregiem gehandhaafd, respectievelijk 21°C/21°C 24°C/21°C en 27°C/21°C D/N. Binnen iedere proefafdeling worden weer drie verschillende lichtbehandelingen toegepast, namelijk 120, 80 of 40 µmol/m2/s LED-belichting. De belichting heeft een breed spectrum en is gesponsord door MechaTronix. Door de keuze voor LED-belichting heeft de lichtintensiteit slechts beperkt invloed op de gewastemperatuur, wat wenselijk is in deze proef.

Metingen
De vraag naar assimilaten wordt in kaart gebracht door gedurende de 30 weken teelt om de 3 weken het drooggewicht te meten in alle behandelingen. Het aanbod van assimilaten wordt berekend op basis van de uitgebreide metingen aan de lichtverdeling en fotosynthese. Ook worden verschillen in morfologische ontwikkeling in kaart gebracht.

Temperatuur
Uit de eerste resultaten blijkt dat een verhoging van de temperatuur (nog) geen effect heeft op de drogestof ontwikkeling. Bij een hogere temperatuur wordt een verhoogde vraag naar assimilaten door een snellere bladafsplitsing en ontwikkeling verwacht. Dit zou in een vroeg plantstadium een betere lichtinterceptie kunnen geven, wat de fotosynthese van het gehele gewas zou kunnen verhogen. De onderhoudsademhaling zal dan echter ook hoger liggen.

Licht
De bromelia’s lijken wel baat te hebben van de toevoeging van extra belichting, waarbij tot nu toe de Guzmania onder de 80 µmol/m2/s belichting 150% en onder de 120 µmol/m2/s belichting 180% meer drooggewicht heeft opgebouwd vergeleken met de 40 µmol/m2/s behandeling. In de Vriesea zien we een soortgelijk effect met respectievelijk 140% onder de 80 µmol/m2/s en 179% onder de 120 µmol/m2/s belichting meer drooggewicht toename vergeleken met de 40 µmol/m2/s behandeling.

Of deze trend van de temperatuur en het licht op het gewas ook doorzet in de afkweek (na bloeiïnductie) zal in de komende periode moeten blijken.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting in kassen van Botany en gefinancierd door de gewascoöperatie Bromelia, Mechatronix (belichting) en het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland.

Meer CO2 nieuws