Nieuwe factsheets WKK beschikbaar

De warmte-kracht-koppeling (WKK) blijft in de komende jaren een belangrijk productiemiddel in de glastuinbouw om op milieutechnisch verantwoorde wijze warmte, elektriciteit en CO2 te leveren. In samenwerking met Energy Matters is er een nieuwe serie factsheets gemaakt over het optimaliseren van bestaande WKK's.

Er zijn nog veel mogelijkheden om een bestaande installatie rendabeler in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door combinatie met warmtepompen, Organic Rankine Cycle apparaten (ORC's) of lage-temperatuur afgiftenetten.

De volgende factsheets vindt u op deze website:

  • 9% Extra energiebesparing met gaswasser en warmtepomp achter WKK 
  • Meer elektriciteitsproductie wkk met implementatie van ORC  
  • Meer opbrengst uit Geothermie met warmtepomp (en wkk)

Klik hier voor meer informatie. 

 

Meer CO2 nieuws

Een kalanchoë werkt zo

Eind 2017 is het onderzoek ‘Hoe werkt een Kalanchoë’ van start gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Plant Lighting. Doel van dit onderzoek is…

Lees meer