Lager CO2 doseren bij open ramen

"Bij het doseren van CO2 in kassen gaat nu soms nog 90% direct weer naar buiten. Als in de toekomst CO2 ingekocht moet worden zal dat een stuk efficiënter moeten." Dit stelde onderzoeker Arie de Gelder van Wageningen University & Research tijdens een pitch op het Fossielvrij Plaza van Kas als Energiebron tijdens HortiContact in Gorinchem.

De eerste stap om efficiënter om te gaan met CO2 is het beperken van ventilatie bij veel licht. Dit kan door naar teeltstrategieën te zoeken waarbij hogere kastemperaturen en vochtigheid mogelijk zijn. De tweede stap is om bij raamstanden groter dan 10% de streefwaarde CO2 in de kaslucht geleidelijk te verlagen tot buitenwaarde. Dan gaat er namelijk net zoveel CO2 naar buiten als van buiten naar de kas toe. Er is dan alleen dosering nodig om de door de plant opgenomen CO2 weer aan te vullen.

Meer CO2 nieuws