Frank Kempkes: "Grip op de plant"

Toen we maandag 3 september in een BCO-bijeenkomst de resultaten van onze paprikaproef in de 2SaveEnergy kas bespraken bekroop mij het gevoel dat ik soms de plant niet begrijp. Nu is dat met mijn technische achtergrond ook niet zo heel vreemd, maar als je al een paar jaar meeloopt in al die proeven met verschillende gewassen zou je toch een keer wat beter de mechanismen moeten begrijpen zou je denken.

Energiedoelstelling gehaald
De meer technisch gerichte doelstellingen hebben we al grotendeels bereikt. Het warmtegebruik van deze kas met ontvochtigingsinstallatie is na meer dan 8 maanden teelt nog geen 9 m3/m2, het doel om piekgebruiken in de winter te voorkomen met al zijn isolatie en teeltmaatregelen is met een maximaal daggebruik van 0.11 m3/m2 meer dan gehaald. Is het dan allemaal top? Niet helemaal want als we naar de productie kijken, dan is het ‘m net niet, maar waar ligt dat dan aan?

Ontevreden over productie
Is het dan allemaal top? Niet helemaal. Als we naar de productie kijken, dan is het ‘m net niet. Maar waar ligt dat dan aan? De vaak besproken uitstralingseffecten? Nee, want als er iets niet is in deze kas is het uitstraling want deze wordt grotendeels door de F-clean film tegengehouden. Daarnaast schermen we in de nacht tegen de klippen op met een 70-70 stand voor beide doeken die tegen elkaar in lopen. De meetbox boven de doeken laat zien dat er dan nog steeds voldoende luchtuitwisseling met het onder compartiment is want de temperaturen boven en onder de doeken zijn bij deze stand nagenoeg gelijk.

CO2 en licht?
CO2 dan? We hebben bewust gekozen voor een “beperkte” doseercapaciteit van maximaal 125 kg/ha/uur. Daarmee geef je maximaal 1.2 kg CO2 per week wat met ongeveer 0.66 m3 gas te maken is. De CO2 concentratie is niet echt hoog maar om nu te zeggen dat dat het is... Dan het licht? Onze kleine proefkassen zijn nooit van het lichtste soort omdat in zo’n kleine kas veel extra constructiedelen nodig zijn om de constructie overeind te houden. De lichtttransmissie moet nog een keer bepaald worden, daar was de zomer net iets te zonnig voor, maar ook in eerder proeven zijn we hier niet tegenaan gelopen als zijnde de beperkende factor.

De plant
Dan de plant. Bij deze rondgang met de BCO leden in de kas was men zoals alle eerdere bijeenkomsten best te spreken over de stand. Een frisse kop, nog mooi groen ook onder in het gewas. Ja de vruchtvorm en de vruchtgrote valt niet altijd mee en het verschil tussen de stengels is opvallend groot, wat onbalans, maar daar hebben we thuis ook allemaal best last van. Ook in de discussie naar de oorzaak kwam niet echt één aanwijsbare reden naar voren. Ja zie maar eens grip te krijgen op de paprika plant om die wel te laten pieken.

Door Frank Kempkes, onderzoeker bij Wageningen University Research business unit Glastuinbouw

Meer CO2 nieuws