Externe CO2-voorziening glastuinbouw wint momentum

Voor de toepassing van onder andere geothermie en restwarmte in de glastuinbouw is externe CO2-voorziening een belangrijke voorwaarde. Externe CO2-voorziening staat dan ook volop in de aandacht de laatste tijd en er zijn diverse ontwikkelingen te melden. Een overzicht.

De betrokken organisaties werken nauw samen met rijksoverheid. LTO Glaskracht Nederland, de Greenports, OCAP, afvalbedrijven en provincies spelen allemaal cruciale rollen die hopelijk op korte termijn goede resultaten gaan opleveren. Met de inzet van externe CO2 kan op korte termijn veel aardgas bespaard worden, bijvoorbeeld door het voorkomen van de zogenoemde zomerstook.

Uitbreiding OCAP
CO2-leverancier OCAP heeft de laatste tijd gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk in het Westland. Ook zal het glastuinbouwgebied PrimA4a vanaf 2019 CO2 ontvangen van OCAP en is de bedoeling de leiding op afzienbare termijn door te trekken naar De Kwakel en Nieuw Amstel en mogelijk ook De Schinkelpolder en Legmeerpolder. Zie ook dit persbericht.

Ook wordt de haalbaarheid onderzocht van kleine CO2-netwerken in andere glastuinbouwconcentratiegebieden buiten bereik van OCAP zoals de Bommelerwaard. Naast voldoende interesse van tuinders, zijn ook extra CO2-bronnen nodig om in de behoefte van de glastuinbouw te voorzien. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de afvalsector.

CO2 van afvalbedrijven
LTO Glaskracht Nederland werkt nauw samen met Vereniging Afvalbedrijven (VA) om extra CO2 vanuit de afvalsector beschikbaar te krijgen voor de glastuinbouw. Zie ook dit eerdere persbericht hierover.

Een aantal afvalbedrijven zoals AEB, AVR en HVC staan klaar om de CO2 uitkoppeling te realiseren. Wel zit op de CO2 afvangst een onrendabele top. VA en LTO Glaskracht Nederland zijn in overleg met de rijksoverheid hoe dit opgelost kan worden. Dit juist ook in het kader van de ambities van het  Regeerakkoord rondom de beperking van de CO2 emissie en de huidige discussie over vermindering van het gebruik van Groninger aardgas.

CO2 uit buitenlucht
Vanuit Kas als Energiebron wordt momenteel uitgebreid gekeken naar diverse bronnen van externe CO2-voorziening en -besparing. Ten eerste is er aandacht in onderzoeksprojecten om zuiniger om te gaan met CO2 door bijvoorbeeld de verliezen uit de kas beperken en meer kennis op te doen over de benutting door de plant. Ook worden CO2-afvangst uit buitenlucht, CO2 uit bio-LNG en uit biogas nader onderzocht. Bij grotere hoeveelheden CO2 van externe bronnen komt ook de vraag of het niet beter en goedkoper is om de CO2 per binnenvaartschip te transporteren.

Meer CO2 nieuws