Eindrapport onderzoek ‘Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies’ beschikbaar

In eerdere onderzoeken van Plant Lighting is aangetoond dat een zeer forse besparing op elektraverbruik bij Phalaenopsis mogelijk is. Dit door de belichting te dimmen op de uren waarop het licht niet of nauwelijks voor de fotosynthese wordt benut. Deze strategie is in het seizoen 2016/2017 opgeschaald naar proefkassen bij Ter Laak Orchids, waar bij vier rassen de dimstrategie tijdens de opkweek en koeling vergeleken is met een controlebehandeling. De afkweek was voor alle planten gelijk in de productiekas. Tevens zijn in de klimaatkamers van Plant Lighting verdergaande besparingsmogelijkheden onderzocht (31-43% elektrabesparing).

In de kasproef verschilde het bovengrondse gewicht (blad, stengel en bloemen) en de bloemtakkwaliteit niet tussen de behandelingen, maar was het wortelgewicht wel lager bij de dimbehandeling. Bij één van de vier rassen was het percentage meertakkers significant lager bij de dimbehandeling (-9% bij Jewel). In de klimaatkamerproeven was het percentage meertakkers gelijk. Wel had de controle 0.4-0.9 meer bloemknop op de zijtakken in een kortere teeltduur. Hierbij opmerkend dat in beide proeven kleine verschillen worden uitvergroot doordat tientallen weken achter elkaar de maand december is gesimuleerd.

Op basis van de resultaten van beide proeven wordt aanbevolen om bij inpassing van de dimstrategie in de praktijk iets minder de grenzen op te zoeken dan in dit onderzoek gedaan is. Tevens kan het beste worden gedimd op basis van informatie van sensoren die inzicht geven in het dagverloop van de lichtbenutting en/of het huidmondjesgedrag. Hiervoor is reeds een vervolgproject ingezet.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en de gewascoöperatie Potorchidee. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer CO2 nieuws

Een kalanchoë werkt zo

Eind 2017 is het onderzoek ‘Hoe werkt een Kalanchoë’ van start gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Plant Lighting. Doel van dit onderzoek is…

Lees meer