CO2 transport per schip lijkt haalbaar

Het transporteren van CO2 per binnenvaartschip lijkt technisch en economisch haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Schipco Consultancy B.V. en gesprekken met o.a. OCAP.

Een voorwaarde voor de toepassingen van bijvoorbeeld aardwarmte en restwarmte is dat er externe CO2 geleverd kan worden. Daarom is de glastuinbouw hard op zoek naar externe CO2. Voor glastuinbouwlocaties die buiten het bereik van de OCAP leiding liggen, zou transport per schip mogelijk een interessantere optie zijn dan transport per vrachtwagen om ook die gebieden van CO2 te voorzien. Dit omdat per binnenvaartschip grotere hoeveelheden vervoerd kunnen worden en er dus veel minder transportbewegingen nodig zijn dan met vrachtwagens. Vraag is wel bij welke glastuinbouwgebieden een binnenvaartschip kan komen.

CO2 naar Agriport A7
In het onderzoek is ingezoomd op de case om CO2 vanuit HVC in Alkmaar naar Agriport A7 per binnenvaartschip te transporteren. Het bleek dat dit technisch mogelijk is en dat de kostprijs per ton CO2 ook kan concurreren met transport van CO2 per vrachtwagen.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de economische haalbaarheid verder te onderzoeken en het technisch ontwerp van het te bouwen schip verder uit te werken. Naast de case in Noord – Holland is het de bedoeling om ook een beeld te vormen in hoeverre CO2 transport per schip naar andere glastuinbouwgebieden mogelijk is vanuit andere (lokale) CO2 bronnen.  

Het onderzoek is gefinancierd door OCAP, HVC, Greenport Noord - Holland Noord en het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Meer CO2 nieuws