Benieuwd naar de luchtkwaliteit op uw bedrijf?

Bart Van Calenberge (Proefstation voor de Groenteteelt)

Het doseren van CO2 is al jaren ingeburgerd in de glastuinbouw. Het is een cruciale bron voor de fotosynthese en dus voor de groei van planten. De CO2 die wordt gedoseerd is veelal afkomstig van rookgassen van een ketel of WKK. Praktijkervaringen leren echter dat de kwaliteit van deze rookgassen – ook na reiniging - niet altijd voldoende is. Gassen zoals NOx, ethyleen zijn naast CO2 ook aanwezig in deze rookgassen. Het is bekend dat deze gassen voor schade kunnen zorgen aan uw gewas.

Mogelijk heeft u eerder schade gezien aan uw gewas zonder dit te kunnen verklaren. Bent u geïnteresseerd in welke mate schadelijke gassen aanwezig zijn op uw bedrijf; en welke concentraties van deze gassen tolereerbaar zijn voor uw teelt zonder schade?

Glitch project
Dankzij het project Glitch kan dit voor u in beeld gebracht worden. Het project biedt de mogelijkheid om via geavanceerde technologie de verschillende gassen in uw kas in kaart te brengen. Op basis van de metingen en ervaring van deskundigen kunnen specifiek voor uw bedrijf de knelpunten in kaart gebracht worden. Adviezen en maatregelen voor een betere luchtkwaliteit worden samen geformuleerd, zodat u met een gerust hart CO2 kan doseren.

Bent u geïnteresseerd om dit voor uw bedrijf in kaart te brengen? Stuur het ingevulde formulier naar Bart Van Calenberge (Proefstation voor de Groenteteelt), Jeroen Van Roy (Thomas More), Jan-Kees Boerman (Environmental Monitoring Systems (EMS) B.V) en Maarten Vliex (Innoveins). De contactgegevens treft u in de oproep.

Glitch is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Bekijk voor meer informatie de website van Glitch. 

Een leaflet rondom CO2 doseren en een checklist hoe u problemen kunt voorkomen vindt u op de website van Kas als Energebron

Meer CO2 nieuws