Studiegroep bio-energie

Datum vrijdag 22 juni 2018
Tijd 12:00 t/m 16:30
Locatie Plantion: Wellensiekstraat 4, Ede

Op vrijdag 22 juni 2018 is er weer een bijeenkomst van de studiegroep bio-energie. Het afgelopen jaar zijn er veel biomassaprojecten gerealiseerd; wat betekent dit voor nieuwe installaties? Is houtige biomassa nog steeds de beste brandstofkeuze of zijn pellets een betere optie? Samen met leveranciers willen we niet alleen de beschikbaarheid, maar ook de duurzaamheid en betaalbaarheid van de verschillende brandstoffen belichten.

Programma
12.00 uur Inloop met uitgebreide lunch
12.30 uur Presentaties:

  • Intro en SDE+ (Stijn Schlatmann, BlueTerra)
  • Herkomst, beschikbaarheid en duurzaamheid houtpellets (Ebbing Ossinga,Graanul)
  • Pellet ketels & branders (WES ovb.)

14.30 uur Pauze
15.00 uur Houtige biomassa en ketels en toelichting installatie (Gerard Prinsen, KARA)
15.30 uur Rondleiding installatie excursie naar Biomassa centrale Ede (10 minuten vanaf Plantion)
Adres: Biomassa centrale Ede , Telefoonweg 34, Ede

Aanmelden
In verband met de lunch, ontvangen wij graag uw aanmelding via: info@spam-protectblueterra.nl.

Studiegroep bio-energie
De Studiegroep Bio-energie is voor en door tuinders met een bio-energie-installatie of afnemers van duurzame warmte, biogas of groene CO2 of interesse daarin. De Studiegroep wordt, vanuit het ‘programma Kas als Energiebron’, in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door BlueTerra en glastuinders georganiseerd. Op dit platform wordt kennis en ervaring uitgewisseld over innovaties en economie, het verkrijgen van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas, subsidies, emissies en vergunningen. Op deze dag kunt u uw vragen en/of knelpunten voorleggen aan Dennis Medema van LTO Glaskracht Nederland, Sabine Pronk van het ministerie van LNV of aan Stijn Schlatmann van BlueTerra Energy Experts B.V.