Studiedag Het Nieuwe Telen

Datum woensdag 12 december 2018
Tijd 13:00 t/m 19:00
Locatie ZLTO: Onderwijsboulevard 225, 5223 DE 's-Hertogenbosch

Speciaal voor de (ex-)deelnemers aan de cursussen Het Nieuwe Telen (HNT) organiseert Kas als Energiebron weer een studiemiddag op woensdag 12 december 2018. Het thema is ‘Duurzaam telen: een lust, geen last’.

Inhoud programma
Het programma bestaat uit workshops met o.a.:

  • Ervaringen van telers bij het toepassen van HNT.
  • Verbreding van de aandacht bij HNT naar het wortelmilieu, plantweerbaarheid, fossielvrij en duurzaam telen.
  • Lichtbenuttingsefficiency in de praktijk op basis van data-analyse.
  • Nieuwste resultaten uit onderzoek.
  • Nieuw is ook dat de studiedag dit keer gezamenlijk met telers en teeltadviseurs wordt gehouden. In vorige jaren waren er aparte studiedagen voor adviseurs en telers.

Met de bus naar Den Bosch
De locatie is dit keer in Den Bosch bij de ZLTO. Het programma duurt van 13.30 tot 19.00, inclusief een avond maaltijd. Voor (ex) deelnemers aan de cursus HNT zijn er geen kosten verbonden aan deelname.  Bij voldoende belangstelling organiseren we collectief vervoer per  bus vanuit het Westen (Naaldwijk en Zoetermeer) en vanuit het Zuiden (Venlo en Asten).

Aanmelden
Per e-mail kunt u alvast aangeven of u erbij wilt zijn en gebruik wilt maken van de bus. De definitieve uitnodiging met het inhoudelijke programma volgt half november. Zet de datum alvast in uw agenda!

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Aat Dijkshoorn, telefoon 085 003 64 00, mobiel 06 816 136 17, e-mail adijkshoorn@ltoglaskracht.nl.