Start cursus Plantweerbaarheid - Potorchidee

Datum donderdag 28 januari 2021
Tijd 13:00 t/m 17:00
Locatie AgroPoli: Engelandlaan 52, 2391 PN Hazerswoude-Dorp

Cursus Weerbaar telen potorchidee start in januari
In het nieuwe jaar starten enkele nieuwe cursusgroepen ‘Weerbaar Telen’. Door enthousiaste reacties van enkele potorchidee deelnemers in een eerdere cursus, hebben we besloten een om nieuwe cursus te starten speciaal voor potorchidee telers.


Inhoud cursus
Tijdens deze cursus worden de relaties en de samenhang van verschillende onderdelen van het teeltsysteem besproken, met als doel tot een  weerbaarder gewas en teeltsysteem te komen. De adviseurs en cursusleiders bekijken de handigheden en onhandigheden die zij tegenkomen in de praktijk. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: substraat/potgrond, water, kasklimaat, bemesting, plantsapmetingen, drogestof en plantversterkers. Daarnaast komt de werking van het afweer- en verdedigingssysteem van planten tegen ziekten en plagen aan bod.


Resultaat
De cursus geeft inzicht in de rol van plantweerbaarheid op de plantgezondheid van het gewas. Tevens wordt geleerd hoe de plantweerbaarheid kan worden beïnvloed.


Samenstelling groepen
Deze leergroep is bedoeld voor telers, teeltmanagers en teeltassistenten, inclusief medewerkers van veredelaars. 


Docenten
De cursussen worden gegeven door Wilma Windhorst (Agropoli/Biocontrole) en René van Gastel (Groeibalans) en we zijn nog op zoek naar een specifieke gastspreker voor de potorchidee

Data cursus
Startdatum 28 januari, 11 en 25 februari, 11 maart 2021


Locatie
De cursussen vinden plaats bij bij Agropoli (Hazerswoude) of op het bedrijf van één van de deelnemers. 

Kosten
De kosten bedragen €500 per deelnemer. Voor medewerkers is 50% subsidie via Colland mogelijk.

  

Aanmelden
Het aantal deelnemers is beperkt, er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen.