Start cursus ‘Duurzaam telen, wat is haalbaar?’

Datum donderdag 22 september 2022
Tijd 13:00 t/m 16:30
Locatie Op locatie bij een van de deelnemers (gerouleerd)

Om te komen tot een verduurzaming op energiegebied organiseert Glastuinbouw Nederland in 2022 een cursus ‘Duurzaamheid telen, wat is haalbaar?’.

Doel van cursus is om ondernemers bij te praten over de mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming op energiegebied. De cursus wordt verzorgd door Adviesbureau AAB en Glastuinbouw Nederland en is mede mogelijk door een bijdrage vanuit Kas als Energiebron. De cursus beslaat drie dagdelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Besparen
  • Restwarmte
  • Warmtepompen
  • Aardwarmte
  • Bio-energie
  • CO2
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Energie opslag

De cursusleiders gaan aan de slag met kleine groepen telers of teeltspecialisten om zodoende de praktijk en theorie goed te kunnen combineren. Zo kunnen vragen uit de groep dienen als business case in de cursus. Tevens wordt een aantal scenario’s meegenomen om de cursisten duidelijk te maken met welke uitdagingen ze in de toekomst te maken krijgen.

Kosten
Kosten voor deze cursus bedragen € 300,00.

Cursusdata

  • Start: donderdag 22 september. Vervolgdata: donderdag 13 oktober en donderdag 3 november

De bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot circa 16.30 uur en vinden steeds plaats op het bedrijf van een van de deelnemers.