Start cursus ‘Duurzaam telen potorchidee, wat is haalbaar?’

Datum donderdag 22 september 2022
Tijd 13:00 t/m 16:30
Locatie Op locatie bij een van de deelnemers (gerouleerd)

Om te komen tot een verduurzaming op energiegebied organiseert Orchidee Nederland in 2022 twee keer een cursus ‘Duurzaamheid telen potorchidee, wat is haalbaar?’. Afgelopen jaar hebben twee groepen orchideeëntelers de cursus al met veel enthousiasme gevolgd. Alle bedrijven die de cursus nog niet gevolgd hebben, worden aangeraden deze in 2022 te volgen.

Doel van cursus is om ondernemers bij te praten over de mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming op energiegebied. De cursus wordt verzorgd door Adviesbureau AAB en Glastuinbouw Nederland en is mede mogelijk door een bijdrage vanuit Kas als Energiebron. De cursus beslaat drie dagdelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Besparen
  • Restwarmte
  • Warmtepompen
  • Aardwarmte
  • Bio-energie
  • CO2
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Energie opslag

De cursusleiders gaan aan de slag met kleine groepen telers of teeltspecialisten om zodoende de praktijk en theorie goed te kunnen combineren. Zo kunnen vragen uit de groep dienen als business case in de cursus. Tevens wordt een aantal scenario’s meegenomen om de cursisten duidelijk te maken met welke uitdagingen ze in de toekomst te maken krijgen.

De werkgroep Duurzaamheid & Ketenkwaliteit hecht er veel belang aan dat alle bedrijven zich op deze manier voorbereiden op de toekomst. De kosten voor deelname worden daarom voor één deelnemer per bedrijf gedragen door Orchidee Nederland. Mochten er meer deelnemers van één bedrijf willen deelnemen dan kan dat voor eigen kosten (€300 per deelnemer). 

Cursusdata

  • Start: donderdag 22 september. Vervolgdata: donderdag 13 oktober en donderdag 3 november

De bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot circa 16.30 uur en vinden steeds plaats op het bedrijf van een van de deelnemers.