Start basiscursus Het Nieuwe Telen

Datum dinsdag 20 maart 2018
Tijd 14:00 t/m 17:00
Locatie Hortiversum in Zoetermeer

Over Het Nieuwe Telen (HNT) is al heel veel kennis en ervaring opgedaan. In de basiscursus leert u hoe u HNT kunt toepassen op uw bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken. Een groep van maximaal 12 deelnemers komt gedurende het seizoen 8 keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten maakt u kennis met de theoretische achtergronden van HNT en leert u hoe dit op uw eigen bedrijf in de praktijk kan worden gebracht.

De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van HNT. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: vochtbeheersing onder het scherm, omgaan met uitstraling, het actief en gezond houden van het gewas en beter omgaan met CO2 door minder te ventileren.

Samenstelling groepen
Groepen worden zoveel mogelijk regionaal en per teelt samengesteld. Je leert veel van elkaar, juist ook van de ervaringen bij andere gewassen. De bijeenkomsten vinden bij toerbeurt plaats op de bedrijven van de deelnemers.

Resultaat
De nadruk van de cursus ligt op het begrip van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Met dit begrip blijkt het in veel gevallen mogelijk om meer te isoleren met energieschermen en is minder warmte nodig voor de teelt. Wel is voorzichtigheid geboden bij het toepassen van de veranderingen en daarom is de onderlinge uitwisseling van ervaringen in de cursusgroep van groot belang. In het filmpje hiernaast vertellen telers die eerder de cursus volgden over hun ervaringen.

Kosten
Het programma Kas als Energiebron draagt de helft van de kosten van de basiscursus. De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt €725 (bij twaalf deelnemers). 

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan via het aanmeldformulier.