Online bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte op 30 juni

Datum dinsdag 30 juni 2020
Tijd 13:00 t/m 14:30
Locatie Online
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

Kennisagenda Aardwarmte
In het kader van de Kennisagenda Aardwarmte worden er weer twee onderzoeksresultaten gepresenteerd. Met inachtneming van de coronamaatregelen vindt de bijeenkomst dit keer plaats via webinar Geeks.
Op het programma staan de onderzoeken over grondwatermonitoring bij geothermiesystemen van Witteveen & Bos en de verwerking van testwater bij de ontwikkeling van geothermieputten van RoyalHaskoningDHV. Verder staat een korte update van het kennis-, en innovatie roadmap aardwarmte (KIRA) op de agenda.

Meld je nu aan – klik hier

Kennisagenda Aardwarmte bijeenkomst 30 juni 2020

Programma
13.00 uur           Start
Presentatie Witteveen & Bos - grondwatermonitoring bij geothermiesystemen
Presentatie HaskoningDHV - de verwerking van testwater bij de ontwikkeling van geothermieputten
Update Kennis & Innovatie Roadmap Aardwarmte (KIRA)
14.30 uur            Afronding

Vragen
Voor vragen over deze bijeenkomst of het programma kan contact worden opgenomen met Melanie Provoost namens EBN, melanie@spam-protectlapro6.nl

De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat, Glastuinbouw Nederland en het programma Kas als Energiebron.