Minisymposium KennisAgenda Aardwarmte

Datum donderdag 27 oktober 2016
Tijd 14:00 t/m 17:00
Locatie CiTG (Civiele techniek & geowetenschappen), Stevinweg 1, Delft. Kamer 3.99
(Parkeren ‘aula’ of ‘sports’)

Op 27 oktober aanstaande vindt een mini-symposium plaats over twee onderzoeken die de TU Delft voor de Kennisagenda Aardwarmte heeft uitgevoerd.

Programma

  • 14:00 Opening/ korte introductie van de context van de onderzoeken en de Kennisagenda en kennisontwikkeling van de geothermiesector
  • 14:10 Presentatie en discussie 1: Verbeterde hoog-resolutie geologische modellering van het WNB
  • 15:15 Pauze
  • 15:30 Presentatie en discussie 2: soft stimulation in de Trias
  • 16:30 Wrap-up
  1. Reducing the economic and environmental risks of geothermal energy production with an improved, high-resolution geological model’. De huidige kennis van de ondergrond van het West Nederland Bekken (WNB) is sterk te verbeteren door lithostratigrafische, herbewerkte seismische data en recent verkregen gegevens uit microfossielen van cuttings met elkaar te combineren. Deze studie laat zien wat hiervan de (eerste) resultaten zijn. Tu Delft heeft hiervoor met PanTerra samengewerkt.
  2. ‘Soft stimulation techniques in Triassic sandstone’. Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheid om met chemische middelen de doorlatendheid van Trias- (en soortgelijke) zandstenen te verbeteren. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van diepere geothermie.

Doelgroep
Als Platform-deelnemer, lid van DAGO of omdat u op andere wijze betrokken bent bij de Kennisagenda Aardwarmte, bent u of een collega van harte uitgenodigd! Het doel van de bijeenkomst is om de opgedane kennis te verspreiden en een stap te zetten naar de praktische implementatie. De onderzoekresultaten verschijnen binnenkort ook op de website van Kas als Energiebron.

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die actief is in de geothermie in Nederland of dat wil worden. In de voordrachten wordt gepoogd een en andere voor beginners duidelijk uit te leggen, maar door de omgeving en de sprekers (grotendeels Engelstalig) zal de lat wat hoger liggen dan gebruikelijk.

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden bij Frank Schoof, Onderzoekscoördinator Kennisagenda Aardwarmte voor EZ, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebronfrank.schoof@spam-protectfpp-management.nl o.v.v. minisymposium aardwarmte 27 oktober.

Doe dit s.v.p. vóór 21 oktober in verband met de catering en overige voorzieningen. Meld u (daarna) af als u onverhoopt tóch verhinderd bent. 

Tot slot
Op 15 november vindt in Zoetermeer (HortiVERSum) ’s middags een bijeenkomst plaats over putstimulatie, seismische risico-analyse, ESP-ontwerp en verwerking van afvalwater. Noteer deze ook alvast in uw agenda!