Middag Tuinen Paprika

Datum donderdag 4 mei 2017
Tijd 13:30 t/m 16:30
Locatie Delphy:Vilolierenweg 3, Bleiswijk

Op 4 mei 2017 organiseert Delphy een ‘Middag Tuinen’ voor telers, toeleveranciers, adviseurs consultants en onderzoekers over het onderzoek naar de energiezuinige paprikateelt in Delphy Improvement Centre. U krijgt informatie over de huidige stand van zaken binnen deze proef en de verwachte mogelijkheden.

In het seizoen 2015-2016 is het project ‘Energiezuinige paprika met goede kwaliteit’ uitgevoerd, waarbij er praktijkwaardig is geteeld en geproduceerd met een verbruik van 17 m3/m2. In het nieuwe onderzoek is de isolatie van de kas verhoogd door het gebruik van een dubbelscherm (met spouw) in combinatie met een enkel energiescherm.

De doelstelling is om het verbruik in te wintermaanden te reduceren tot max 0.7 m3/m2 per week en het totaalverbruik terug te brengen naar 15 m3/m2, door de schermdoeken maximaal te gebruiken. In de zomer is de uitdaging de plant in balans te houden en te telen met een CO2 verbruik van maximaal 0.8 kg/m2/week door te doseren op lichtintensiteit.  Door te sturen op de netto stralingsmeter en het realiseren van een uniform klimaat en schermen tegen uitstraling moet binnenrot worden voorkomen.

Deze proef vergelijken we met een vergelijkbare proef (hetzelfde ras en plantdatum) van praktijkbedrijf van Quality Peppers. Marcel Raaphorst presenteert hiervan de resultaten.

Programma
14.00 uur Ontvangst met koffie/thee bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk
14.15 uur Presentatie proef-opzet 2017 door Lisanne Schuddebeurs (Delphy)
14.45 uur Bezoek proef Delphy Improvement Centre
15.15 uur Pauze met koffie/thee
15.45 uur Presentaties participanten
16.05 uur Presentatie resultaten praktijkvergelijk door Marcel Raaphorst (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)
16.35 uur Samenvatting en conclusie
16.40 uur Netwerkborrel

Aanmelden
Deelname aan deze middag is gratis. U kunt zich uiterlijk tot 2 mei 2017 aanmelden voor deze middag via evenementen@delphy.nl.