Cursus Praktisch toepassen van sensoren - 21 december

Datum woensdag 21 december 2022
Tijd 14:00 t/m 17:00
Locatie Delphy Improvement Centre, Bleiswijk

U heeft al sensoren en wilt het gebruik ervan optimaliseren of u wilt sensoren toepassen om het energieverbruik de komende winter te optimaliseren. Dan is deze cursus voor u. Wist u bijvoorbeeld dat sommige sensoren regelmatig geijkt moeten? In deze praktische cursus worden de (mogelijke) sensoren op uw bedrijf besproken en hoe u deze optimaal kan inzetten in combinatie met de klimaatcomputer en watergift. Aan het einde van cursus bent u in staat om uw bestaande sensoren beter in te zetten om uw (teelt) doelen te bereiken.

Doel cursus
Doel van deze bijeenkomst is om u als ondernemer te voorzien van een brede technische basiskennis van sensoren, waardoor u zelf de juiste beslissingen kunt maken aangaande sensoren en hun toepassing.

Inhoud cursus
De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van sensoren, waarbij Het Nieuwe Telen (HNT) het vertrekpunt is. Inhoud van beide cursusdagen is gelijk, u kunt kiezen welke dag voor u het beste uitkomt. De onderwerpen die onder andere aan de orde komen:

  • Overzicht van veel gebruikte en nieuwe sensoren, hun werkingsprincipes en toepassingsgebieden.
  • Inzetten van sensoren
  • Gebruik van sensoren: plaatsing, positionering, onderhoud en kalibratie.
  • Hoe sensoren de productie ten goede komen.
  • Techniek, mogelijkheden en valkuilen.

Resultaat
De nadruk van de cursus ligt op praktische toepassing, meetnauwkeurigheid, plaats en onderhoud van de sensoren die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Met dit begrip blijkt het in veel gevallen mogelijk om meer te isoleren met energieschermen en is minder warmte nodig voor de teelt. Uitgangspunt is de kosten verlagen met de zelfde kwaliteit en productie.

Samenstelling groepen
De basisprincipes van HNT zijn gelijk voor alle teelten: groente- en sierteelt en zachtfruit. Daarom vindt u in de cursusgroep collega’s van diverse teelten. Het blijkt vaak verhelderend om te ervaren hoe de teelt en het klimaat in andere gewassen wordt gestuurd. De deelnemers worden aangezet om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te
wisselen.

Docenten
De cursussen worden gegeven door Frank van der Helm, Ard Zwinkels en Roël Chin-Kon-Sung van Inholland. De docenten hebben allen een achtergrond in de tuinbouw.

Financiering
Deze cursus wordt gegeven vanuit het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw”. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Roël Chin-Kon-Sung: telefoon 06 211 152 38, email Roel.ChinKonSung@inholland.nl.